Bắc Ninh: Hỗ trợ trên 5,7 tỷ đồng cho 180 hộ tiêu hủy lợn lở mồm long móng
 

Bắc Ninh: Hỗ trợ trên 5,7 tỷ đồng cho 180 hộ tiêu hủy lợn lở mồm long móng

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa quyết định hỗ trợ 5.774 triệu đồng cho 180 hộ có lợn bị tiêu hủy do mắc bệnh lở mồm long móng trước ngày 24/4/2019.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí