Bạc Liêu: Diện tích nuôi trồng thủy sản 108155 ha

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Bạc Liêu: Diện tích nuôi trồng thủy sản 108155 ha

Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản trong quí I/2017 ước đạt 49.955 tấn (trong đó tôm 15.780 tấn). Diện tích nuôi trồng thủy sản 108.155 ha; diện tích thu hoạch 64.495 ha; sản lượng nuôi trồng 25.718 tấn (trong đó tôm 12.784 tấn).

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí