Bạc Liêu: Diện tích nuôi trồng thủy sản 108155 ha

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Bạc Liêu: Diện tích nuôi trồng thủy sản 108155 ha

Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản trong quí I/2017 ước đạt 49.955 tấn (trong đó tôm 15.780 tấn). Diện tích nuôi trồng thủy sản 108.155 ha; diện tích thu hoạch 64.495 ha; sản lượng nuôi trồng 25.718 tấn (trong đó tôm 12.784 tấn).

Toàn tỉnh hiện có 1.155 chiếc tàu cá đăng ký, đăng kiểm (tổng công suất 198.187 CV; tổng số thuyền viên 6.914 ng); sản lượng thủy sản khai thác 24.237 tấn (trong đó tôm 2.996 tấn).

Trong quý II này, ngành thủy sản tỉnh sẽ hướng dẫn nông, ngư dân tuân thủ quy hoạch và khung Lịch thời vụ nuôi trồng thủy sản năm 2017; phân công cán bộ, công chức, viên chức chuyên ngành thủy sản bám sát địa bàn, chỉ đạo sát thực tế, nắm chắc tình hình (tình hình thả giống tôm, cá,..., diện tích thu hoạch và diện tích nhiễm bệnh), hướng dẫn bà con nuôi tôm theo hướng bền vững, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý tốt môi trường ao nuôi, bảo vệ diện tích đang nuôi; thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh thủy sản nuôi (hướng dẫn xử lý tôm nuôi bị dịch bệnh, cải tạo ao đầm, bơm bùn đáy ao ra môi trường,...). Tăng cường công tác xét nghiệm mẫu tôm, mẫu nước, đo các thông số môi trường ở các xã trọng điểm, cảnh báo những mầm bệnh nguy hiểm có thể xảy ra trong nuôi trồng thủy sản và đề xuất giải pháp khắc phục dịch hại và ô nhiễm môi trường ở vùng nuôi, cơ sở nuôi trồng thủy sản.

Vasep

Tin tham khảo