Ba giống ngô ưu việt
 

Ba giống ngô ưu việt

Những giống ngô lai đơn VINO 688, VINO 678 và VINO 812 khoe bắp giữa cái nắng vùng cao tháng 8 tại thủ phủ ngô Sơn La

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí