Australia cấm đánh bắt cá gần các trang trại tôm sông Logan

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Australia cấm đánh bắt cá gần các trang trại tôm sông Logan

Chính phủ bang Queensland đã đưa ra thêm nhiều hạn chế về đánh bắt cá trên sông Logan nhằm mục đích ngăn chặn sự lây lan của bệnh đốm trắng, một bệnh gây chết tôm và động vật giáp xác.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí