ATMA yêu cầu điều chỉnh cấu trúc thuế nhập khẩu cao su tại Ấn Độ

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


ATMA yêu cầu điều chỉnh cấu trúc thuế nhập khẩu cao su tại Ấn Độ

Hiệp hội các nhà sản xuất lốp xe ô tô Ấn Độ (ATMA), cho biết mức thâm hụt cao su tự nhiên năm 2016 là 40%, trong khi mức thâm hụt này trong nửa đầu năm tài khóa 17-18 vẫn không được cải thiện.

Ngành sản xuất lốp xe tiêu thụ khoảng 65 – 70% sản lượng cao su tự nhiên của nước này. Năm 2017-18, Hội đồng Cao su Ấn Độ dự báo sản lượng cao su tự nhiên đạt 800.000 tấn, tăng 16% so với mức 690.000 tấn trong niên vụ trước. Tuy nhiên, trong nửa đầu năm tài khóa 2017-18, sản lượng cao tự nhiên chỉ đạt 320.000 tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm tài khóa trước.

Theo ATMA, để đạt mục tiêu sản xuất 800.000 tấn, sản xuất cần tăng trưởng đến 24% trong nửa cuối năm tài khóa 17-18 so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi nhập khẩu cao su tự nhiên tại Ấn Độ chịu mức thuế 25%, cao nhât trên thế giới, làm tăng đáng kể chi phí sản xuất nhưng các nhà sản xuất lốp xe không có lựa chọn nào khác ngoài nhập khẩu.

Ngành sản xuất lốp xe Ấn Độ đang vận động nhập khẩu theo cơ chế hạn ngạch thuế (TRQ) để giải quyết vấn đề thâm hụt sản xuất – tiêu dùng. ATMA cũng yêu cầu dỡ bỏ hạn chế nhập khẩu cao su tự nhiên chỉ qua Chennai và JNPT, làm tăng chi phí và chậm trễ hoạt động sản xuất. ATMA yêu cầu điều chỉnh cấu trúc thuế từ mức 25% hiện nay xuống còn khoảng 0 – 8,6%.