Argentina bắt đầu kế hoạch cắt giảm thuế xuất khẩu đậu tương

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Argentina bắt đầu kế hoạch cắt giảm thuế xuất khẩu đậu tương

Argentina cắt giảm thuế xuất khẩu đậu tương xuống còn 29,5%, từ mức 30% trước đó.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo