Argentina: Nông dân đe dọa sẽ tiến hành đình công nếu chính phủ không quay trở lại mức thuế xuất khẩu ban đầu
 

Argentina: Nông dân đe dọa sẽ tiến hành đình công nếu chính phủ không quay trở lại mức thuế xuất khẩu ban đầu

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí