Ấn Độ xóa bỏ hạn chế khối lượng đường thương gia được dự trữ

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Ấn Độ xóa bỏ hạn chế khối lượng đường thương gia được dự trữ

Chính phủ Ấn Độ ngày 19/12 thông báo nước này đã xóa bỏ những hạn chế về khối lượng đường mà các thương gia được nắm giữ, và cho biết sản lượng sẽ tăng trong năm bắt đầu từ tháng 10/2017.

Ấn Độ - nước tiêu thụ đường lớn nhất thế giới – đã áp quy định về giới hạn lượng dự trữ đối với các thương gia trong niên vụ 2016/17 để kiểm soát giá vì sản lượng giảm do thời tiết khô hạn ảnh hưởng tới vụ mùa mía.

Vinanet

Tin tham khảo