Ấn Độ xóa bỏ hạn chế khối lượng đường thương gia được dự trữ

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Ấn Độ xóa bỏ hạn chế khối lượng đường thương gia được dự trữ

Chính phủ Ấn Độ ngày 19/12 thông báo nước này đã xóa bỏ những hạn chế về khối lượng đường mà các thương gia được nắm giữ, và cho biết sản lượng sẽ tăng trong năm bắt đầu từ tháng 10/2017.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo