Ấn Độ ngập trong núi đường vì chính sách kiểm soát giá
 

Ấn Độ ngập trong núi đường vì chính sách kiểm soát giá

Chính sách kiểm soát giá của chính phủ Ấn Độ đã tạo ra một lượng đường dư thừa khổng lồ và giờ đây New Delhi muốn “xả hàng” ra thị trường đường thế giới vốn đang gặp khó , theo The Wall Street Journal.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí