Ấn Độ: Sản lương gạo giảm 1,9 triệu tấn trong vụ Kharif năm nay

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Ấn Độ: Sản lương gạo giảm 1,9 triệu tấn trong vụ Kharif năm nay

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo