Ai Cập hủy bỏ đấu thầu ít nhất 50 nghìn tấn đường thô

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Ai Cập hủy bỏ đấu thầu ít nhất 50 nghìn tấn đường thô

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí