Ai Cập hủy bỏ đấu thầu ít nhất 50 nghìn tấn đường thô

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Ai Cập hủy bỏ đấu thầu ít nhất 50 nghìn tấn đường thô

Cơ quan cấp phép hàng hóa của Ai Cập (GASC) đã hủy bỏ đấu thầu mua ít nhất 50 nghìn tấn đường thô. Hạn chót nộp phiếu mua hàng được đưa ra từ ngày 26/04 đến ngày 15/06. Một nhà kinh doanh đường cho biết việc hủy bỏ này có thể là kết quả của sự sụt giảm đột ngột giá đường vào thứ tư khoảng 15 USD, trong khi đó giá thầu được đưa ra trong hồ sơ dự thầu dựa trên giá đóng cửa của ngày hôm trước.

Link: http://af.reuters.com/article/investingNews/idAFKBN17T1F9-OZABS

Tin tham khảo