AgroMonitor & Viettraders thông báo lịch nghỉ hè 2018
 

AgroMonitor & Viettraders thông báo lịch nghỉ hè 2018

Kính gửi Quý khách hàng,

Công ty Cổ phần Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam (AgroMonitor & Viettraders) thông báo lịch nghỉ hè 2018 trong thời gian 04 ngày: từ thứ Hai, ngày 25/06 đến hết thứ Năm, ngày 28/06/2018. Lịch làm việc trở lại vào ngày thứ Sáu, 29/06/2018.

Trong thời gian nghỉ, tin thị trường sẽ được cung cấp ở mức độ hạn chế. Agromonitor & Viettraders trân trọng thông báo để Quý khách hàng thuận tiện trong việc bố trí, sắp xếp công việc.

Trân trọng cảm ơn,

Tin tham khảo