African swine fever cases detected in nornthern Lao province
 

African swine fever cases detected in nornthern Lao province

Northern Lao province of Phongsaly has reported cases of the African swine fever, local daily Vientiane Times reported on Tuesday

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí