67000 tấn ngô Mỹ lần đầu cập cảng trực tiếp Việt Nam
 

67000 tấn ngô Mỹ lần đầu cập cảng trực tiếp Việt Nam

Ngày 3/5/2018, lô hàng ngô đầu tiên trực tiếp từ Mỹ đến Việt Nam tại cảng Cái Lân, Quảng Ninh.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí