6 tháng đầu năm Vinachem thu về hơn 23000 tỷ đồng
 

6 tháng đầu năm Vinachem thu về hơn 23000 tỷ đồng

Tính riêng quý II/2019, doanh thu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) ước đạt 13.392 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng ước đạt 23.377 tỷ đồng.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh quý II/2019. Theo đó, doanh thu quý II ước đạt 13.392 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng ước đạt 23.377 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 430 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng ước đạt 788 tỷ đồng.

Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp quý II tính theo giá thực tế ước đạt 12.066 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng ước đạt 22.262 tỷ đồng. Trong đó, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật vẫn là nhóm sản phẩm chủ lực của Vinachem với giá trị sản xuất ước đạt 11.843 tỷ đồng trong quý II/2019.

Trong 6 tháng đầu năm, Tập đoàn đã sản xuất và cung ứng cho thị trường 1,8 triệu tấn phân bón các loại; 1,5 triệu lốp ô tô; hơn 3,2 triệu lốp xe máy; 0,2 triệu tấn chất giặt rửa và nhiều sản phẩm hoá chất phục vụ cho nhu cầu sản xuất và đời sống xã hội.

Một số sản phẩm tăng so với cùng kỳ có thể kể đến như: Urê tăng 40,1%, Amoniac thương phẩm tăng 50,2%, lốp ô tô tăng 4,4%,…

Trong quý II, hoạt động của các công ty liên doanh, liên kết vẫn giữ mức ổn định so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, tổng doanh thu 6 tháng của 2 Công ty liên doanh mà Vinachem trực tiếp tham gia góp vốn ước đạt 3.153 tỷ đồng, bằng cùng kỳ năm 2018.

Một số công ty liên kết đã có kết quả kinh doanh, lợi nhuận tích cực như: Công ty CP Xuất nhập khẩu Hóa chất miền Nam doanh thu 6 tháng đạt 348 tỷ đồng, lợi nhuận 6 tháng đạt 1,38 tỷ đồng; Công ty CP Sơn Tổng hợp Hà Nội doanh thu 6 tháng đạt 259 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 6,5 tỷ đồng; Công ty CP Cảng đạm Ninh Bình doanh thu 6 tháng đạt 40,5 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 4,1 tỷ đồng; Công ty CP Pin Ắc quy Vĩnh Phú doanh thu 6 tháng đạt 10,2 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 0,66 tỷ đồng.

Đối với công tác đầu tư xây dựng, tổng giá trị thực hiện trong quý II toàn Tập đoàn ước đạt 256 tỷ đồng, đạt 195 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm 2019 đạt là 407 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, mặc dù gặp nhiều khó khăn và thách thức, công tác tái cơ cấu Tập đoàn đã được triển khai một cách tích cực và chủ động, đặc biệt là thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp và thoái vốn. Tiêu biểu, vừa qua, Vinachem đã bán đấu giá thành công Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng, tổng giá trị cổ phần bán được 195,5 tỷ đồng, giá giao dịch gấp 4,6 lần mệnh giá. 

Quý III/2019, Lãnh đạo Vinachem cho biết sẽ nỗ lực để đạt được mục tiêu đạt giá trị sản xuất công nghiệp 11.354 tỷ đồng, doanh thu 11.762 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng hướng đạt 35.139 tỷ đồng, bằng cùng kỳ năm 2018.

Nhằm thực hiện được mục tiêu này, thời gian tới Tập đoàn sẽ tập trung điều hành để đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại các đơn vị thành viên và bám sát tình hình thị trường từng nhóm ngành, tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị để thúc đẩy tăng trưởng của một số đơn vị có khả năng tăng trưởng. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu và thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị có hiệu quả sản xuất kinh doanh suy giảm như các đơn vị thuộc nhóm sản xuất phân bón, sản xuất sản phẩm cao su.

TCCT