6 tháng đầu năm 2018, nhập khẩu phân bón tăng 21,8% về giá trị

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


6 tháng đầu năm 2018, nhập khẩu phân bón tăng 21,8% về giá trị

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), 6 tháng đầu năm 2018, khối lượng nhập khẩu phân bón các loại đạt 2,43 triệu tấn và 790 triệu USD, tăng 1,2% về khối lượng và tăng 21,8% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, ước tính khối lượng nhập khẩu phân bón các loại trong tháng 6 năm 2018 đạt 432 nghìn tấn với giá trị 129 triệu USD, đưa khối lượng và giá trị phân bón nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2018 đạt 2,43 triệu tấn và 790 triệu USD, tăng 1,2% về khối lượng và tăng 21,8% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, khối lượng nhập khẩu phân đạm URE ước đạt 261 nghìn tấn với giá trị đạt 73 triệu USD, tăng 16,2% khối lượng và tăng 23,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. Phân SA ước đạt 474 nghìn tấn với giá trị nhập khẩu đạt 61 triệu USD, tăng 7,8% về khối lượng và tăng 16,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.

Nguồn phân bón nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm 2018 chủ yếu từ thị trường Trung Quốc chiếm 43,5% tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng này, giảm nhẹ 4,3% về khối lượng nhưng lại tăng 44,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.

Trong 5 tháng đầu năm 2018, thị trường có giá trị nhập khẩu mặt hàng phân bón các loại tăng mạnh nhất là thị trường Malaixia (gấp 2,1 lần), Israen (58%). Ngược lại, thị trường có giá trị nhập khẩu mặt hàng phân bón giảm mạnh nhất trong 5 tháng đầu năm là Indonesia (59,6%).

Công thương

Tin tham khảo