6 tháng, LAS đạt hơn 16,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế
 

6 tháng, LAS đạt hơn 16,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS – sàn HNX) vừa báo cáo tài chính quý II/2019 với doanh thu đạt 970,35 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,72% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế 8,2 tỷ đồng, giảm tới hơn 80%.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí