50 nghìn tấn điều thô vụ 2019 của Tanzania đã được bán thành công và mức giá cao nhất đạt Sh2727/kg
 

50 nghìn tấn điều thô vụ 2019 của Tanzania đã được bán thành công và mức giá cao nhất đạt Sh2727/kg

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí