5 tháng đầu năm 2018: Nhập khẩu phân bón giảm cả về lượng và giá trị

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


5 tháng đầu năm 2018: Nhập khẩu phân bón giảm cả về lượng và giá trị

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), ước tính khối lượng nhập khẩu phân bón các loại 5 tháng đầu năm 2018 đạt 1,83 triệu tấn và 524 triệu USD, giảm 8,8% về khối lượng và giảm 3,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, khối lượng nhập khẩu phân đạm ure ước đạt 256 nghìn tấn với giá trị đạt 72 triệu USD, tăng 19,2% khối lượng và tăng 26,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017; phân SA ước đạt 390 nghìn tấn với giá trị nhập khẩu đạt 50 triệu USD, tăng 0,8% về khối lượng và tăng 8,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.

Cũng theo Bộ NN&PTNT, nguồn phân bón nhập khẩu trong 4 tháng đầu năm 2018 chủ yếu từ Trung Quốc chiếm tới 28,3% tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng này, giảm 30,9% về khối lượng và 31,2% giá trị so với cùng kỳ năm 2017.

Trong 4 tháng đầu năm 2018, thị trường có giá trị nhập khẩu mặt hàng phân bón các loại tăng mạnh nhất là thị trường Israel (gấp 3 lần), Malaysia (gấp gần 3 lần), Nga (+21,5%) và Lào (16,8%). Ngược lại, thị trường có giá trị nhập khẩu mặt hàng phân bón giảm mạnh nhất trong tháng 4 đầu năm 2018 là Indonesia (giảm 70,5%).

Công Thương

Tin tham khảo