3000 nghìn ha lúa mất trắng, 7000 ha phải cấy lại sau mưa bão

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


3000 nghìn ha lúa mất trắng, 7000 ha phải cấy lại sau mưa bão

10 ngày sau cơn bão số 2 đi qua, cộng với bão số 4 vừa “bồi” thêm, một số tỉnh phía Bắc đã gánh chịu những thiệt hại nặng nề về nông nghiệp.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí