30% giá trị lúa gạo bị mất do cơ giới hóa yếu kém

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


30% giá trị lúa gạo bị mất do cơ giới hóa yếu kém

Cơ giới hóa nông nghiệp yếu, đặc biệt là trong khâu bảo quản sau thu hoạch đang làm mất đi từ 10 - 30% giá trị lúa gạo.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí