2018, DCM đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 683 tỷ đồng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


2018, DCM đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 683 tỷ đồng

Năm 2017, tất cả các chỉ tiêu sản xuất, tiêu thụ, doanh thu, lợi nhuận DCM đều hoàn thành vượt mức so với kế hoạch do nguồn cung cấp khí ổn định, sản lượng sản xuất, tiêu thụ vượt kế hoạch đề ra.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo