2016 chịu lỗ khi thoái DAP2-Vinachem, ANV đặt kế hoạch 2017 lãi gấp 4 lần

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


2016 chịu lỗ khi thoái DAP2-Vinachem, ANV đặt kế hoạch 2017 lãi gấp 4 lần

CTCP Nam Việt (HOSE: ANV) lên kế hoạch 2017 với doanh thu 2,971 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu 100 triệu USD và lợi nhuận trước thuế là 122 tỷ đồng, tăng khá mạnh so thực hiện năm 2016. Cổ tức tiếp tục duy trì mức 9% bằng tiền mặt như năm 2016.

ANV cho biết, ngành chế biến cá tra vẫn đang tiếp tục khó khăn từ sau năm 2010 khiến nhiều doanh nghiệp thua lỗ kéo dài. Trong khi đó, ngoài hoạt động chính bị ảnh hưởng từ ngành, những năm trước đây, ANV có một số khoản đầu tư ngoài ngành thủy sản không thành công như đầu tư vào CTCP Cromit Cổ Định và đặc biệt là CTCP DAP2-Vinachem, CTCP Rau quả Nông trại Xanh. Những công ty này thua lỗ kéo theo giảm lợi nhuận của ANV, không hoàn thành kế hoạch đặt ra. Trước tình hình đó, ANV quyết định cho giải thể doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, thoái phần vốn đầu tư không hiệu quả, tiết giảm chi phí...

Theo đó, ANV chịu lỗ 68 tỷ đồng từ việc thoái vốn tại DAP2-Vinachem. Còn Rau quả Nông trại Xanh đã cho dừng hoạt động để giải thể trong năm 2017 này. Bởi thế, dù lợi nhuận từ thủy sản mang về cho công ty là 146 tỷ đồng, tuy nhiên do đầu tư ngoài ngành thua lỗ nên công ty chỉ lãi trước thuế gần 29 tỷ đồng. Tổng doanh thu 2,824 tỷ đồng, tăng 13% và vượt 8% kế hoạch.

Trong năm 2016, với 22 vùng nuôi đã cung ứng nguyên liệu cho ANV 74,200 tấn cá, sản xuất thức ăn cho cá với 139,185 tấn. Năm 2017 này nhà máy thức ăn có 8 lines với công suất sản xuất 800 tấn thành phẩm/ngày để đáp ứng cho vùng nuôi và một phần bán ra ngoài.

Sản phẩm của ANV đã có mặt trên 100 quốc gia trong đó châu Mỹ chiếm 32%, châu Á 30%, châu Âu 27%, còn lại là các quốc gia khác, thị trường tương đối ổn định, không thay đổi nhiều so với năm trước. Trong năm qua, ANV xuất khẩu được 51,450 tấn, đạt 90 triệu USD, chỉ bằng 86% năm trước./.

NDH

Tin tham khảo