2016 chịu lỗ khi thoái DAP2-Vinachem, ANV đặt kế hoạch 2017 lãi gấp 4 lần

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


2016 chịu lỗ khi thoái DAP2-Vinachem, ANV đặt kế hoạch 2017 lãi gấp 4 lần

CTCP Nam Việt (HOSE: ANV) lên kế hoạch 2017 với doanh thu 2,971 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu 100 triệu USD và lợi nhuận trước thuế là 122 tỷ đồng, tăng khá mạnh so thực hiện năm 2016. Cổ tức tiếp tục duy trì mức 9% bằng tiền mặt như năm 2016.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo