1000 pigs in back yards in Bulgaria Dobrich to be killed
 

1000 pigs in back yards in Bulgaria Dobrich to be killed

About 1000 pigs in back yards are to be killed in the Bulgarian district of Dobrich as part of its preventative measures against African Swine Fever

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí