10 tháng 2019: Xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 738 triệu USD
 

10 tháng 2019: Xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 738 triệu USD

10 tháng năm 2019 xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn ước đạt 1,89 triệu tấn tương ứng với 738 triệu USD, giảm 6,1% về khối lượng và giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí