Giá ngũ cốc thô của Argentina đang có xu hướng tăng do nhu cầu xuất khẩu cao
 

Giá ngũ cốc thô của Argentina đang có xu hướng tăng do nhu cầu xuất khẩu cao

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn gốc

28/1

25/1

Ghi chú

Ngô: giá ngô, lúa mỳ, đậu tương và khô đậu tương CBOT có xu hướng giảm do số liệu xuất khẩu không đạt kỳ vọng. Ngược lại, giá ngũ cốc thô xuất khẩu của Argentina lại đang tiếp tục xu hướng tăng do nhu cầu xuất khẩu lớn.

Mỹ - CBOT

149.4

149.7

Kỳ hạn tháng 3/2019

Mỹ - CBOT

152.8

152.8

Kỳ hạn tháng 5/2019

Brazil – BMF

180.8

-

Kỳ hạn tháng 3/2019

Brazil – BMF

172.2

-

Kỳ hạn tháng 5/2019

Argentina – FOB

174.0

174.0

Kỳ hạn tháng 1-2/2019

Argentina – FOB

174.0

171.0

Kỳ hạn tháng 3/2019

Lúa mỳ:

Mỹ - CBOT

190.6

191.4

Kỳ hạn tháng 3/2019

Mỹ - CBOT

193.1

193.9

Kỳ hạn tháng 5/2019

Argentina - FOB

244.0

242.0

Kỳ hạn tháng 2/2019

Argentina - FOB

248.0

245.0

Kỳ hạn tháng 3/2019

Đậu tương:

Mỹ - CBOT

339.2

339.3

Kỳ hạn tháng 3/2019

Mỹ - CBOT

344.3

344.4

Kỳ hạn tháng 5/2019

Argentina - FOB

350.0

348.0

Kỳ hạn tháng 1-2/2019

Argentina - FOB

344.0

344.0

Kỳ hạn tháng 3-4/2019

Brazil - BMF

339.2

-

Kỳ hạn tháng 3/2019

Brazil - BMF

344.3

-

Kỳ hạn tháng 5/2019

Khô đậu tương: 

Mỹ - CBOT

344.2

345.8

Kỳ hạn tháng 3/2019

Mỹ - CBOT

348.5

350.3

Kỳ hạn tháng 5/2019

Argentina - FOB

332.0

334.0

Kỳ hạn tháng 1-2/2019

Argentina - FOB

331.0

333.0

Kỳ hạn tháng 3-4/2019

Tin tham khảo