Giá ngô CBOT tăng điểm nhẹ do số liệu xuất khẩu khả quan
 

Giá ngô CBOT tăng điểm nhẹ do số liệu xuất khẩu khả quan

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn gốc

14/1

11/1

Ghi chú

Ngô: giá ngô CBOT tăng điểm nhẹ do số liệu xuất khẩu khả quan

Mỹ - CBOT

149.0

148.9

Kỳ hạn tháng 3/2019

Mỹ - CBOT

152.4

152.2

Kỳ hạn tháng 5/2019

Brazil – BMF

178.2

176.6

Kỳ hạn tháng 3/2019

Brazil – BMF

168.1

166.9

Kỳ hạn tháng 5/2019

Argentina – FOB

173.0

173.0

Kỳ hạn tháng 1-2/2019

Argentina – FOB

169.0

169.0

Kỳ hạn tháng 3/2019

Lúa mỳ: ngược lại với ngô, giá lúa mỳ giảm điểm do Bộ NN Nga giữ dự báo sản lượng lúa mỳ xuất khẩu năm 2018/19 chứ không giảm như kỳ vọng trước đó.

Mỹ - CBOT

188.9

190.8

Kỳ hạn tháng 3/2019

Mỹ - CBOT

190.0

192.9

Kỳ hạn tháng 5/2019

Argentina - FOB

234.0

236.0

Kỳ hạn tháng 2/2019

Argentina - FOB

237.0

239.0

Kỳ hạn tháng 3/2019

Đậu tương: giá đậu tương và khô đậu tương CBOT cũng có xu hướng giảm bởi lo ngại nhu cầu từ Trung Quốc yếu. Dịch tả heo châu Phi vẫn đang hoành hành tại nước này và kể từ sau cuộc đàm phán thương mại tuần trước kết thúc vẫn chưa ghi nhận nhu cầu mua đậu tương Mỹ của Trung Quốc.

Mỹ - CBOT

331.9

334.4

Kỳ hạn tháng 3/2019

Mỹ - CBOT

337.0

339.4

Kỳ hạn tháng 5/2019

Argentina - FOB

345.0

347.0

Kỳ hạn tháng 1-2/2019

Argentina - FOB

338.0

340.0

Kỳ hạn tháng 3-4/2019

Brazil - BMF

332.0

334.5

Kỳ hạn tháng 3/2019

Brazil - BMF

337.0

339.4

Kỳ hạn tháng 5/2019

Khô đậu tương: 

Mỹ - CBOT

343.8

346.9

Kỳ hạn tháng 3/2019

Mỹ - CBOT

348.1

351.4

Kỳ hạn tháng 5/2019

Argentina - FOB

332.0

335.0

Kỳ hạn tháng 1-2/2019

Argentina - FOB

331.0

333.0

Kỳ hạn tháng 3-4/2019

Tin tham khảo