Dự báo USDA 6/2018: Dự báo nhập khẩu của Indonesia tiếp tục tăng
 

Dự báo USDA 6/2018: Dự báo nhập khẩu của Indonesia tiếp tục tăng

Theo báo cáo Makets & Trade Tháng 6/2018 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA):

Dự báo năm 2018, sản lượng gạo toàn cầu tiếp tục tăng nhẹ trong tháng này. Thương mại toàn cầu được dự báo giảm do lượng giảm nhập khẩu của Bangladesh quá lớn bất chấp việc nhập khẩu của Indonesia tiếp tục tăng lên. Xuất khẩu của Ấn Độ được điều chỉnh giảm xuống trong khi xuất khẩu của Brazil xu hướng tăng thêm.

Những thay đổi về thương mại năm 2018 so với dự báo tháng trước (triệu tấn):

Quốc gia

Đặc điểm

2018

(5/2018)

2018

(6/2018)

Thay đổi

Nguyên nhân

Bangladesh

Nhập khẩu

1,8

1,2

-0,6

Ảnh hưởng của việc áp lại thuế nhập khẩu

Indonesia 

Nhập khẩu

1,8

2,0

0,2

Tiếp tục tăng nhập khẩu

Brazil

Xuất khẩu

0,75

0,85

0,1

-

Ấn Độ

 Xuất khẩu 

13,2

12,8

-0,4

Giảm lượng nhập khẩu từ khu vực Bangladesh

 

Sản xuất và thương mại gạo toàn cầu năm 2012 – 2018 (triệu tấn)

Năm/Chỉ tiêu

Sản lượng

Thương mại

Tiêu thụ

Tồn kho

2012

467.6

40.0

460.8

106.8

2013

472.5

39.5

465.4

113.9

2014

478.3

44.1

478.3

114.9

2015

478.5

42.6

477.5

114.9

2016

472.2

40.4

470.9

116.1

2017

487.1

46.8

481.6

138.1

Dự báo 2018 (Tháng 5/2018)

488,2

48,9

481,2

143,8

Dự báo 2018 (Tháng 6/2018)

488,3

48,7

481,2

143,9

Nguồn: Báo cáo World Markets and Trade, Bộ Nông nghiệp Mỹ

 

Bảng dự báo xuất khẩu niên vụ 2017/18 của USDA Tháng 06/2018 (triệu tấn)

Tên nước

2014

2015

2016

2017

2018

(5/2018)

2018

(6/2018)

Ấn Độ

11,588

11,046

10,04

11,6

13,2

12,8

Thái Lan

10,969

9,779

9,867

11,0

10,5

10,5

Việt Nam

6,325

6,606

5,1

6,6

6,8

6,8

Pakistan

3,7

4,0

4,3

3,6

4,0

4,0

Campuchia

1,0

1,15

0,9

1,15

1,25

1,25

Myanmar

1,688

1,735

1,303

3,1

3,5

3,5

Uruquay

0,957

0,718

0,996

1,0

0,81

0,81

 

Bảng dự báo nhập khẩu niên vụ 2017/18 của USDA Tháng 05/2018 (triệu tấn)

Tên nước

2014

2015

2016

2017

2018

(5/2018)

2018

(6/2018)

Trung Quốc

4,450

5,150

4,6

5,3

5,5

5,5

Bangladesh

-

0,6

-

2,3

1,8

1,2

Nigeria

3,2

2,1

2,0

2,5

2,6

2,6

Malaysia

0,989

1,051

0,95

1,0

0,9

0,9

Philippines

1,8

2,0

0,8

1,1

1,4

1,4

Bờ Biển Ngà

0,95

1,15

1,30

1,35

1,5

1,5

Indonesia

1,225

1,35

1,0

0,3

1,8

2,0

Senegal

0,96

0,99

0,985

1,0

1,1

1,1

Ghana

0,59

0,5

0,65

0,5

0,7

0,7

 

World Rice Trade

 

World Rice Production, Consumption, and Stocks

Tin tham khảo