(24/10-30/10): Thị trường khô đậu tương vẫn ảm đạm, giá khô đậu tương giao ngay miền Nam giảm
 

(24/10-30/10): Thị trường khô đậu tương vẫn ảm đạm, giá khô đậu tương giao ngay miền Nam giảm

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí