Giám sát giá

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá

Giám sát giá đường tuần 3/12-7/12

Giám sát giá cà phê tuần 3/12-7/12

Giám sát giá tiêu tuần 3/12-7/12

Giám sát giá điều tuần 3/12-7/12

Giám sát giá cao su tuần 3/12-7/12

Giám sát giá phân bón tuần 3/12-7/12

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 3/12-7/12

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 3/12-7/12

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 3/12-7/12

Giám sát giá sắn tuần 3/12-7/12

Giám sát giá cá tra tuần 3/12-7/12

Giám sát giá tôm tuần 3/12-7/12

Giám sát giá gạo tuần 26/11-30/11

Giám sát giá đường tuần 26/11-30/11

Giám sát giá cà phê tuần 26/11-30/11

Giám sát giá tiêu tuần 26/11-30/11

Giám sát giá điều tuần 26/11-30/11

Giám sát giá cao su tuần 26/11-30/11

Giám sát giá phân bón tuần 26/11-30/11

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 26/11-30/11

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)