Giám sát giáGiám sát giá

Giám sát giá cá tra tuần từ 10/10-16/10/2019

Giám sát giá tôm tuần từ 14/10-18/10/2019

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 07/10-11/10

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 30/9-4/10

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 30/9-4/10

Giám sát giá cà phê tuần 07/10-11/10/2019

Giám sát giá tiêu tuần 07/10-11/10/2019

Giám sát giá Lúa Gạo tuần 07/10-11/10/2019

Giám sát giá đường tuần 07/10-11/10/2019