Giám sát giá

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá

Giám sát giá đường tuần 09/10-13/10

Giám sát giá cà phê tuần 09/10-13/10

Giám sát giá tiêu tuần 09/10-13/10

Giám sát giá điều tuần 09/10-13/10

Giám sát giá cao su tuần 09/10-13/10

Giám sát giá phân bón tuần 09/10-13/10

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 09/10-13/10

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 09/10-13/10

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 09/10-13/10

Giám sát giá cá tra tuần 09/10-13/10

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL mua tại ao

Giám sát giá sắn tuần 09/10-13/10

Giám sát giá tôm tuần 09/10-13/10

Giám sát giá gạo 2/10-6/10

Giám sát giá đường 2/10-6/10

Giám sát giá cà phê 2/10-6/10

Giám sát giá hồ tiêu tuần 2/10-6/10

Giám sát giá điều tuần 2/10-6/10

Giám sát giá phân bón tuần 2/10-6/10

Giám sát giá cao su tuần 2/10-6/10

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 2/10-6/10