Giám sát giá

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá

Giám sát giá đường tuần 1-8/12

Giám sát giá cà phê tuần 1-8/12

Giám sát giá tiêu tuần 1-8/12

Giám sát giá điều tuần 1-8/12

Giám sát giá cao su tuần 1-8/12

Giám sát giá phân bón tuần 1-8/12

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 1-8/12

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 1-8/12

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 1-8/12

Giám sát giá cá tra tuần 1-8/12

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL mua tại ao

Giám sát giá sắn tuần 1-8/12

Giám sát giá tôm tuần 1-8/12

Giám sát giá gạo tuần 27/11-1/12

Giám sát giá đường tuần 27/11-1/12

Giám sát giá cà phê tuần 27/11-1/12

Giám sát giá tiêu tuần 27/11-1/12

Giám sát giá điều tuần 27/11-1/12

Giám sát giá cao su tuần 27/11-1/12

Giám sát giá phân bón tuần 27/11-1/12

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 27/11-1/12

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)