Giám sát giáGiám sát giá

Giám sát giá phân bón tuần từ 2/8-8/8/2019

Giám sát giá Lúa Gạo tuần 5/8-9/8/2019

Giám sát giá đường tuần 5/8-9/8/2019

Giám sát giá cà phê tuần 5/8-9/8/2019

Giám sát giá tiêu tuần 5/8-9/8/2019

Giám sát giá Chăn nuôi tuần 02/8-08/8

Giám sát giá cao su tuần 5/8-8/8/2019

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 29/7-2/8

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 29/7-2/8

Giám sát giá cá tra tuần từ 1/8-7/8/2019

Giám sát giá tôm tuần 5/7-9/8/2019