Giám sát giá

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá

Giám sát giá đường tuần 13/8-17/8

Giám sát giá cà phê tuần 13/8-17/8

Giám sát giá tiêu tuần 13/8-17/8

Giám sát giá điều tuần 13/8-17/8

Giám sát giá cao su tuần 13/8-17/8

Giám sát giá phân bón tuần 13/8-17/8

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 13/8-17/8

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 13/8-17/8

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 13/8-17/8

Giám sát giá cá tra tuần 13/8-17/8

Giám sát giá sắn tuần 13/8-17/8

Giám sát giá tôm tuần 13/8-17/8

Giám sát giá gạo tuần 6/8-10/8

Giám sát giá đường tuần 6/8-10/8

Giám sát giá cà phê tuần 6/8-10/8

Giám sát giá tiêu tuần 6/8-10/8

Giám sát giá điều tuần 6/8-10/8

Giám sát giá cao su tuần 6/8-10/8

Giám sát giá phân bón tuần 6/8-10/8

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 6/8-10/8

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)