Giám sát giá

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá

Giám sát giá cà phê tuần 11/2-15/2

Giám sát giá tiêu tuần 11/2-15/2

Giám sát giá cao su tuần 11/2-15/2

Giám sát giá phân bón tuần 11/2-15/2

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 11/2-15/2

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 11/2-15/2

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 11/2-15/2

Giám sát giá sắn tuần 11/2-15/2

Giám sát giá cá tra tuần 11/2-15/2

Giám sát giá tôm tuần 11/2-15/2