Duy nhấtDuy nhất

Giá lúa mỳ CBOT ngày 7/12:

Thị trường Phân bón ngày 07/12/2019

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/12/2019: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/12/2019: Giá DAP ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/12/2019: Giá Kali ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/12/2019: Giá NPK ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/12/2019: Giá SA ổn định

Thị trường Phân bón ngày 06/12/2019

Thị trường Miền Trung ngày 5/12/2019: Giá Ure bán ra giảm

Giá ngô CBOT ngày 7/12: Giá ngô và lúa mỳ CBOT không có nhiều biến động trong phiên giao dịch cuối tuần

Thị trường Miền Trung ngày 5/12/2019: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Miền Trung ngày 5/12/2019: Giá NPK bán ra ổn định

Thị trường Miền Trung ngày 5/12/2019: Giá phân lân ổn định

Giá heo hơi Trung Quốc, Thái Lan ngày 07/12/2019

Thị trường đường thế giới ngày 06/12/2019: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 3/2020 tiếp tục tăng

Giá đường trắng Trung Quốc kỳ hạn tháng 12/2019 ngày 06/12/2019

Thị trường đường trắng tại Nam Ninh ngày 06/12/2019

Thị trường đường trắng tại Côn Minh ngày 06/12/2019

Giá đường RE Cao Cấp Biên Hòa ngày 06/12/2019

Giá đường RS An Khê ngày 06/12/2019