Duy nhất

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Duy nhất

Giá tấm 3,4 tại Kiên Giang ngày 27/04/2018

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 27/04/2018

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 27/04/2018

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 27/04/2018

Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 27/04/2018

Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 27/04/2018

Thị trường đường thế giới ngày 26/4/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/04/18: Giá Urea không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/04/18: Giá Kali ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/04/18: Giá NPK ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/04/18: Giá SA duy trì ổn định

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 13/4-17/4

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 10/4-17/4

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/04/18: Giá DAP ổn định

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 26/04/2018

Chào giá nhập khẩu ngô tăng theo đà tăng của giá thế giới

Giá heo hơi ngày 26/04/2018: Ngày mai (27/04), giá heo hơi miền Nam dự kiến điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg

Giá heo hơi ngày 26/04/2018: Ngày mai (27/04), giá heo hơi tại miền Bắc dự kiến tăng 1.000 đồng/kg

Giá cao su thế giới ngày 26/4/2018

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 26/4

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 26/04/2018