HOT : Báo cáo thường niên 2019 và triển vọng 2020

Lúa gạo - Phân bón - Sắn - Ngô - TACN Thủy sản - TACN Gia cầm - Chăn nuôi - Tôm - Cá tra- Cá rô phi - Cao Su - Cà phê - Tiêu - Điều - Mía đường

Xem chi tiết

Tin Tiêu ngày 17/01/2020 Duy nhất

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 17/1/2020: trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa và kéo dài trong những ngày tới

Thị trường hồ tiêu ngày 17/1/2020: Giá tiêu đen ổn định tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 16/1/2020: trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa và kéo dài trong những ngày tới

Thị trường hồ tiêu ngày 16/1/2020: Giá tiêu đen giảm 500 đ/kg tại Bình Phước

Giám sát giá

Giám sát giá tiêu tuần 9/1-15/1

Giám sát giá tiêu tuần 3/1-8/1

Đồ thị thị trường

Diễn biến giá thu mua tiêu đen xô tại Gia Lai, Vũng Tàu năm 2018-2019 (ngàn đồng/kg)

Diễn biến giá thu mua tiêu đen xô tại Gia Lai, Vũng Tàu năm 2018-2019 (ngàn đồng/kg)

Diễn biến Giá xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam, FOB/HCM theo ngày, 2018-2019 (USD/tấn)

Diễn biến giá tiêu xô, tiêu chọn Ấn Độ trên sàn NCDEX – Kochi theo ngày 2019, rupee/tạ

Diễn biến giá thu mua tiêu đen xô tại Gia Lai, Vũng Tàu năm 2018-2019 (ngàn đồng/kg)

Diễn biến giá thu mua tiêu đen xô tại Gia Lai, Vũng Tàu năm 2018-2019 (ngàn đồng/kg)