0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


HOT : Báo cáo thường niên 2017&2018

Lúa gạo - Phân bón - Sắn - Ngô - TACN Thủy sản - TACN Gia cầm - Cám gạo - Thịt - Tôm - Cá tra- Cá rô phi - Cao Su - Cà phê - Tiêu - Điều - Mía đường

Xem chi tiết

Tin Tiêu ngày 18/06/2018 Duy nhất

Giám sát giá

Giám sát giá tiêu tuần 04/06-08/06

Giám sát giá tiêu tuần 28/5-1/6

Đồ thị thị trường

Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng, năm 2016-2018

Diễn biến giá thu mua tiêu đen xô tại Gia Lai, Vũng Tàu và giá chào mua của doanh nghiệp, năm 2016-2018

Xuất khẩu hồ tiêu Sri Lanka, 2008-2017

So sánh sản lượng xuất khẩu 3 năm 2016/2017/2018

Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng, năm 2016-2018

Diễn biến giá tiêu Án Độ trên sàn NCDEX – Kochi theo ngày, 2016-2018