0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


HOT : Báo cáo thường niên 2017&2018

Lúa gạo - Phân bón - Sắn - Ngô - TACN Thủy sản - TACN Gia cầm - Cám gạo - Thịt - Tôm - Cá tra- Cá rô phi - Cao Su - Cà phê - Tiêu - Điều - Mía đường

Xem chi tiết

Tin Tiêu ngày 12/12/2017 Duy nhất

Giám sát giá

Giám sát giá tiêu tuần 1-8/12

Giám sát giá tiêu tuần 27/11-1/12

Đồ thị thị trường

Diễn biến giá tiêu giao ngay trên sàn Kochi - Ấn Độ theo ngày, 2016-2017

Diễn biến giá tiêu xô và tiêu chọn trên sàn IPSTA - Ấn Độ theo ngày, 2016-2017

Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng, năm 2016-2017

Diễn biến Giá xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam, FOB/HCM theo ngày cập nhật 11/10/2017

Diễn biến giá thu mua tiêu đen xô tại Gia Lai, Vũng Tàu và giá chào mua của doanh nghiệp, năm 2016-2017

Diễn biến giá tiêu xô và tiêu chọn trên sàn IPSTA - Ấn Độ theo ngày, 2016-2017Tin trên mạng

Nhân rộng mô hình tưới tiên tiến, nâng cao năng suất, chất lượng cho cây hồ tiêu

Hồ tiêu lấn cấn thị trường tiêu thụ

Người trồng tiêu Ấn Độ kiến nghị hạn chế nhập khẩu hồ tiêu đen của Việt Nam

Bản tin tuần

Thị trường hồ tiêu (30/11-6/12/2017) - Giá thu mua tiêu đen xô nội địa tiếp tục có xu hướng giảm

Thị trường hồ tiêu (23/11-29/11/2017) - Giá thu mua tiêu đen xô nội địa ổn định trong tuần, cuối tuần giảm nhẹ

Báo cáo tháng

Tiêu 11/2017 - Giá tiêu trong nước ổn định ở mức thấp

Tiêu 10/2017 - Đầu tháng 10 giá tiêu giữ ổn định, tuy nhiên đến nửa cuối tháng giá tiêu nội địa liên tục giảm mạnh