0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


HOT : Báo cáo thường niên 2017&2018

Lúa gạo - Phân bón - Sắn - Ngô - TACN Thủy sản - TACN Gia cầm - Cám gạo - Thịt - Tôm - Cá tra- Cá rô phi - Cao Su - Cà phê - Tiêu - Điều - Mía đường

Xem chi tiết

Tin Tiêu ngày 19/10/2018 Duy nhất

Giám sát giá

Giám sát giá tiêu tuần 8/10-12/10

Giám sát giá tiêu tuần 1/10-5/10

Đồ thị thị trường

Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng, năm 2017-2018

Diễn biến giá tiêu Ấn Độ trên sàn NCDEX – Kochi theo ngày, 2017-2018

Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng, năm 2016-2018

Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng, năm 2016-2018

Diễn biến Giá xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam, FOB/HCM theo ngày, 2017-2018

Diễn biến Giá xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam, FOB/HCM theo ngày, 2017-2018Tin trên mạng

Giá hồ tiêu chạm mức thấp nhất trong 10 năm

Cà phê và hồ tiêu không chịu ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung

Giá tiêu thế giới chạm đáy 10 năm

Gia Lai: Tiêu chết đồng loạt sau mưa

Bản tin tuần

Thị trường hồ tiêu (11/10-17/10) - Giá tiêu xô tuần này tiếp tục tăng so với tuần trước 2,000 đ/kg và ổn định đến cuối tuần

Thị trường hồ tiêu (4/10-10/10/2018) - Giá tiêu xô tuần này tăng nóng 2,000 đ/kg so với tuần trước tại các địa phương

Báo cáo tháng

Hồ tiêu 9/2018 – Giá tiêu đen xô nội địa có xu hướng tăng

Hồ tiêu 8/2018 – Giá tiêu đen xô nội địa duy trì xu hướng giảm