Thức ăn chăn nuôi

Toàn cảnh thị trường thức ăn chăn nuôi tháng 8/2014

Trong tháng 7/2014, nhập khẩu các loại ngũ cốc thô như ngô, các phụ phẩm như DDGS, gluten ngô và lúa mỳ có chiều hướng tăng so với cùng kỳ trong năm 2013. Trong khi đó, lượng nhập khẩu lúa mỳ, đậu tương và khô đậu tương giảm so với cùng kỳ năm trước.

Toàn cảnh thị trường thức ăn chăn nuôi tháng 7/2014

Trong tháng 6/2014, nhập khẩu các loại ngũ cốc thô như ngô, khô đậu tương và khô đậu có chiều hướng tăng khá mạnh so với cùng kỳ trong năm 2013. Trong khi đó, lượng nhập khẩu các phụ phẩm như DDGS, gluten ngô, khô dầu (khô dầu cọ, khô dầu dừa), lúa mỳ, cùng các loại bột đạm (bột cá, bột gia cầm) giảm so với cùng kỳ năm trước.

Toàn cảnh thị trường thức ăn chăn nuôi tháng 6/2014

Trong tháng 5/2014, nhập khẩu các loại ngũ cốc thô như ngô và các phụ phẩm như DDGS, gluten ngô có chiều hướng tăng khá mạnh so với cùng kỳ bởi trong năm 2013. Trong khi đó, lượng nhập khẩu các loại khô dầu (khô đậu tương, khô dầu hạt cải, khô dầu dừa), đậu tương, cùng các loại bột đạm (bột cá, bột xương thịt, bột gia cầm) giảm so với cùng kỳ năm trước.

Toàn cảnh thị trường thức ăn chăn nuôi tháng 5/2014

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, lượng ngô nhập khẩu của Việt Nam trong tháng 4 đạt 252 nghìn tấn, giảm 37,9% so với tháng trước nhưng vẫn tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước.