Lúa gạo

Thị trường lúa gạo (14/11-18/11/2016) - Giá gạo tại chợ Bà Đắc ổn định, giao dịch yếu

Giá gạo nguyên liệu xu hướng giảm, nguồn gạo Thu Đông tại An Giang mới thu hoạch chất lượng xấu

Thị trường lúa gạo (7/11-11/11/2016) - Giá gạo tại chợ Bà Đắc ổn định, giao dịch yếu

Giá gạo nguyên liệu xu hướng giảm, nguồn gạo Thu Đông tại An Giang mới thu hoạch chất lượng xấu

Thị trường lúa gạo (31/10-4/11/2016) - Giá gạo nguyên liệu Sa Đéc tăng nhẹ do một số kho gạo xuất khẩu thu mua trở lại

Giá gạo tại Chợ Bà Đắc ổn định, giao dịch yếu

Thị trường lúa gạo (24/10-28/10/2016) - Giá gạo nguyên liệu Sa Đéc giảm nhẹ do các kho ngừng mua

ĐBSCL đã thu hoạch 420 ngàn ha Thu Đông đến ngày 27/10

Thị trường lúa gạo (17/10-21/10/2016) - Giá gạo nguyên liệu và thành phẩm tiếp tục xu hướng tăng

ĐBSCL đã thu hoạch 370 ngàn ha Thu Đông đến ngày 20/10

Thị trường lúa gạo (10/10-14/10/2016) - Giá gạo nguyên liệu biến động mạnh

ĐBSCL đã thu hoạch 350 ngàn ha Thu Đông đến ngày 6/10

Thị trường lúa gạo (3/10-7/10/2016) - Giá gạo nguyên liệu IR 504 tăng mạnh do nguồn cung ít

ĐBSCL đã thu hoạch 330 ngàn ha Thu Đông đến ngày 6/10

Thị trường lúa gạo (26/9-30/9/2016) - Giá gạo nguyên liệu IR 504 xu hướng tăng nhẹ

ĐBSCL đã thu hoạch 1500 ngàn ha Hè thu đến ngày 29/9

Thị trường lúa gạo (19/9-23/9/2016) - Giá gạo nguyên liệu IR 504 giảm do chất lượng gạo kém, nhu cầu từ nhà kho yếu

ĐBSCL đã thu hoạch 1250 ngàn ha Hè thu đến ngày 22/9. Xuất khẩu gạo nửa đầu tháng 9 đạt 198 ngàn tấn.

Thị trường lúa gạo (12/9-16/9/2016) - Giá gạo nguyên liệu IR 504 cuối tuần xu hướng tăng nhẹ do nguồn ít

ĐBSCL đã thu hoạch 1200 ngàn ha Hè thu đến ngày 13/9. Trung Quốc tăng gấp đôi hạn ngạch nhập gạo Campuchia từ năm nay.

Thị trường lúa gạo (5/9-9/9/2016) - Giá gạo nguyên liệu và thành phẩm giảm, nhu cầu từ nhà kho yếu

Xuất khẩu gạo tháng 8 đạt 442 ngàn tấn. Chính phủ Thái Lan bán 755 ngàn tấn trong đấu thầu cuối tháng 8.

Thị trường lúa gạo (29/8-1/9/2016) - Giá gạo nguyên liệu IR 504 tiếp tục xu hướng giảm, Việt Nam trúng thầu Philippines 150 ngàn tấn

ĐBSCL đã thu hoạch 950 ngàn ha Hè thu đến ngày 25/8

Thị trường lúa gạo (22/8-26/8/2016) - Giá gạo nguyên liệu và thành phẩm IR 504 giảm do nguồn cung vụ mới

ĐBSCL đã thu hoạch 900 ngàn ha Hè thu đến ngày 18/8. NFA mời thầu mua 250 ngàn tấn ngày 31/8

Thị trường lúa gạo (15/8-19/8/2016) - Giá gạo nguyên liệu IR 504 xu hướng giảm nhẹ

Xuất khẩu gạo nửa đầu tháng 8 đạt 216 ngàn tấn

Thị trường lúa gạo (8/8-12/8/2016) - Giá gạo nguyên liệu IR 504 cuối tuần xu hướng giảm nhẹ

Hội đồng NFA gửi đề nghị nhập khẩu 250 ngàn tấn đến văn phòng Tổng thống, Philippines xem xét để cho tư nhân nhập khẩu

Thị trường lúa gạo (1/8-5/8/2016) - Giá gạo nguyên liệu trong tuần xu hướng tăng nhẹ, giao dịch yếu

ĐBSCL đã thu hoạch 700 ngàn ha Hè thu đến ngày 28/7. Nigeria muốn nhập khẩu gạo trực tiếp từ Việt Nam.

Thị trường lúa gạo (25/7-29/7/2016) - Giá gạo ổn định, giao dịch yếu, nhiều kho ngừng thu mua

Giao dịch đi Bắc tiếp tục yếu. Tồn kho Philippines còn đủ cho sử dụng trong 96 ngày, có thể không có nhu cầu nhập khẩu đến cuối năm nay

Thị trường lúa gạo (18/7-22/7/2016) - Giá gạo xu hướng giảm do nhu cầu yếu, đầu ra khó khăn

Xuất khẩu gạo nửa đầu tháng 7 đạt 136,7 ngàn tấn

Thị trường lúa gạo (11/7-15/7/2016) - Giá gạo nguyên liệu IR 504 xu hướng giảm, nhu cầu yếu

Thái Lan kế hoạch mở thầu bán 3,81 triệu tấn trong tháng 7. Philippines đề nghị nhập khẩu gạo từ Myanmar

Thị trường lúa gạo (4/7-8/7/2016) - Giá gạo nguyên liệu xu hướng giảm, nhu cầu yếu

Xuất khẩu gạo tháng 6 đạt 327,5 ngàn tấn