Lúa gạo

Thị trường lúa gạo (12/9-16/9/2016) - Giá gạo nguyên liệu IR 504 cuối tuần xu hướng tăng nhẹ do nguồn ít

ĐBSCL đã thu hoạch 1200 ngàn ha Hè thu đến ngày 13/9. Trung Quốc tăng gấp đôi hạn ngạch nhập gạo Campuchia từ năm nay.

Thị trường lúa gạo (5/9-9/9/2016) - Giá gạo nguyên liệu và thành phẩm giảm, nhu cầu từ nhà kho yếu

Xuất khẩu gạo tháng 8 đạt 442 ngàn tấn. Chính phủ Thái Lan bán 755 ngàn tấn trong đấu thầu cuối tháng 8.

Thị trường lúa gạo (29/8-1/9/2016) - Giá gạo nguyên liệu IR 504 tiếp tục xu hướng giảm, Việt Nam trúng thầu Philippines 150 ngàn tấn

ĐBSCL đã thu hoạch 950 ngàn ha Hè thu đến ngày 25/8

Thị trường lúa gạo (22/8-26/8/2016) - Giá gạo nguyên liệu và thành phẩm IR 504 giảm do nguồn cung vụ mới

ĐBSCL đã thu hoạch 900 ngàn ha Hè thu đến ngày 18/8. NFA mời thầu mua 250 ngàn tấn ngày 31/8

Thị trường lúa gạo (15/8-19/8/2016) - Giá gạo nguyên liệu IR 504 xu hướng giảm nhẹ

Xuất khẩu gạo nửa đầu tháng 8 đạt 216 ngàn tấn

Thị trường lúa gạo (8/8-12/8/2016) - Giá gạo nguyên liệu IR 504 cuối tuần xu hướng giảm nhẹ

Hội đồng NFA gửi đề nghị nhập khẩu 250 ngàn tấn đến văn phòng Tổng thống, Philippines xem xét để cho tư nhân nhập khẩu

Thị trường lúa gạo (1/8-5/8/2016) - Giá gạo nguyên liệu trong tuần xu hướng tăng nhẹ, giao dịch yếu

ĐBSCL đã thu hoạch 700 ngàn ha Hè thu đến ngày 28/7. Nigeria muốn nhập khẩu gạo trực tiếp từ Việt Nam.

Thị trường lúa gạo (25/7-29/7/2016) - Giá gạo ổn định, giao dịch yếu, nhiều kho ngừng thu mua

Giao dịch đi Bắc tiếp tục yếu. Tồn kho Philippines còn đủ cho sử dụng trong 96 ngày, có thể không có nhu cầu nhập khẩu đến cuối năm nay

Thị trường lúa gạo (18/7-22/7/2016) - Giá gạo xu hướng giảm do nhu cầu yếu, đầu ra khó khăn

Xuất khẩu gạo nửa đầu tháng 7 đạt 136,7 ngàn tấn

Thị trường lúa gạo (11/7-15/7/2016) - Giá gạo nguyên liệu IR 504 xu hướng giảm, nhu cầu yếu

Thái Lan kế hoạch mở thầu bán 3,81 triệu tấn trong tháng 7. Philippines đề nghị nhập khẩu gạo từ Myanmar

Thị trường lúa gạo (4/7-8/7/2016) - Giá gạo nguyên liệu xu hướng giảm, nhu cầu yếu

Xuất khẩu gạo tháng 6 đạt 327,5 ngàn tấn

Thị trường lúa gạo (27/6-1/7/2016) - Giá gạo nguyên liệu tăng, nguồn ít

Tỷ lệ thu hồi gạo giảm do mưa nhiều. Thái Lan kế hoạch mở thầu trong tháng 7 bán 2,18 triệu tấn cho xuất khẩu

Thị trường lúa gạo (20/6-24/6/2016) - Giá gạo nguyên liệu đầu tuần tăng, cuối tuần giảm nhẹ trở lại

Năng suất Hè Thu giảm tại một số địa phương thu hoạch muộn. Xuất khẩu gạo nửa đầu tháng 6 đạt 180 ngàn tấn.

Thị trường lúa gạo (13/6-17/6/2016) - Giá gạo nguyên liệu tại Sa Đéc tăng mạnh do chất lượng gạo cải thiện, nhu cầu thu mua nhiều

ĐBSCL đã thu hoạch 180 ngàn ha Hè Thu. Thái Lan bán 1,99 triệu tấn trong đấu thầu

Thị trường lúa gạo (6/6-10/6/2016) - Giá gạo nguyên liệu tại Sa Đéc tăng nhẹ do chất lượng được cải thiện, nguồn gạo bắt đầu về nhiều

Xuất khẩu gạo tháng 5 đạt 310 ngàn tấn. Thái Lan kế hoạch ở thầu ngày 15/6 bán 2,24 triệu tấn

Thị trường lúa gạo (30/5-3/6/2016) - Giá gạo nguyên liệu và thành phẩm Hè Thu giảm mạnh, chất lượng xấu

Gạo và cám gạo Việt Nam sẽ vào Trung Quốc theo đường chính ngạch

Thị trường lúa gạo (23/5-27/5/2016) - Giá gạo nguyên liệu tại Sa Đéc tiếp tục giảm do chất lượng xấu, nhiều nhà kho ngừng thu mua

Trung Quốc bắt nhóm buôn lậu gạo, kho nhà nước mở thầu bán 204 ngàn tấn

Thị trường lúa gạo (16/5-20/5/2016) - Giá gạo nguyên liệu tại Sa Đéc giảm do chất lượng xấu, nhiều nhà kho ngừng thu mua

Xuất khẩu gạo nửa đầu tháng 5 đạt 172 ngàn tấn

Thị trường lúa gạo (9/5-13/5/2016) - Giá gạo nguyên liệu và thành phẩm IR 504 Hè Thu giảm, thị trường ảm đạm

Xuất khẩu gạo tháng 4 đạt 469 ngàn tấn. Daewoo trúng thầu Hàn Quốc 10 ngàn tấn gạo nguồn gốc Việt Nam

Thị trường lúa gạo (2/5-6/5/2016) - Giá gạo trắng giảm, thị trường ảm đạm

ĐBSCL đã xuống giống 800 ngàn ha Hè Thu. Thái Lan mở thầu ngày 19/5 bán 1,2 triệu tấn