Lúa gạo

Thị trường lúa gạo (17/4-21/4/2017) - Giá gạo trong tuần sau khi giảm mạnh, nhích lên vào cuối tuần

Thị trường lúa gạo (10/4-14/4/2017) - Giá gạo trong tuần xu hướng giảm do chất lượng kém

Thị trường lúa gạo (3/4-7/4/2017) - Giá gạo trong tuần tăng nhẹ

Thị trường lúa gạo (27/3-31/3/2017) - Giá gạo trong tuần giảm mạnh

Thị trường lúa gạo (20/3-24/3/2017) - Giá gạo nguyên liệu IR 504 giảm mạnh, nhu cầu yếu

Thị trường lúa gạo (13/3-17/3/2017) - Giá gạo nguyên liệu IR 504 và OM 5451 giảm mạnh

Thị trường lúa gạo (6/3-10/3/2017) - Giá gạo nguyên liệu IR 504 tiếp tục xu hướng tăng nhẹ

Thị trường lúa gạo (27/2-3/3/2017) - Giá gạo nguyên liệu giảm nhẹ trở lại do nhu cầu yếu

Thị trường lúa gạo (20/2-24/2/2017) - Giá gạo nguyên liệu tăng trở lại do nguồn ít, nhu cầu đi Bắc

Thị trường lúa gạo (13/2-17/2/2017) - Giá gạo nguyên liệu IR 504 cuối tuần xu hướng tăng do nguồn ít

Thị trường lúa gạo (6/2-10/2/2017) - Giá gạo OM 5451 tăng mạnh

Thái Lan kế hoạch bán hết gạo dự trữ trong nửa đầu năm nay

Thị trường lúa gạo (16/1-20/1/2017) - Giá gạo tăng mạnh, nhu cầu thu mua nhiều

Thị trường lúa gạo (9/1-13/1/2017) - Giá gạo tăng nhẹ, nhu cầu thu mua nhiều

Giá gạo thành phẩm Đông Xuân tại chợ Bà Đắc tăng

Thị trường lúa gạo (2/1-6/1/2017) - Giá gạo xu hướng giảm nhẹ, nhu cầu yếu

Giá gạo thành phẩm tại chợ Bà Đắc ổn định

Thị trường lúa gạo (26/12-30/12/2016) - Giá gạo giảm, nhu cầu yếu

Giá gạo thành phẩm tại chợ Bà Đắc ổn định

Thị trường lúa gạo (19/12-23/12/2016) - Giá gạo nguyên liệu xu hướng tăng nhẹ, chủ yếu gạo chợ thu mua

Giá gạo thành phẩm OM 5451 tại chợ Bà Đắc tăng

Thị trường lúa gạo (12/12-16/12/2016) - Giá gạo nguyên liệu xu hướng tăng nhẹ, nguồn gạo ít

Giá gạo tại chợ Bà Đắc ổn định, thị trường ảm đạm

Thị trường lúa gạo (5/12-9/12/2016) - Giá gạo nguyên liệu ổn định, một số kho ngừng thu mua

Giá gạo tại chợ Bà Đắc ổn định

Thị trường lúa gạo (28/11-2/12/2016) - Giá gạo nguyên liệu IR 504 xu hướng giảm, nhu cầu mua gạo OM 6976

Giá gạo tại chợ Bà Đắc ổn định

Thị trường lúa gạo (21/11-25/11/2016) - Giá gạo nguyên liệu xu hướng tăng nhẹ do nguồn ít

Giá gạo tại chợ Bà Đắc ổn định, giao dịch yếu