Lúa gạo

Thị trường lúa gạo (29/12/2017-4/1/2018) - Giá gạo NL/TP IR50405 tăng giá so với cuối tuần trước

Thị trường lúa gạo (22/12-28/12/2017) - Giá gạo NL/TP IR50405 tăng giá so với cuối tuần trước

Thị trường lúa gạo (15/12-21/12/2017) - Giá gạo NL/TP IR50405 giảm về cuối tuần

Thị trường lúa gạo (8/12-14/12/2017) - Giá gạo NL/TP IR50405 giảm về cuối tuần

Thị trường lúa gạo (1/12-7/12/2017) - Giá gạo NL/TP IR50405 giảm tiếp

Thị trường lúa gạo (24/11-30/11/2017) - Giá gạo NL/TP IR50405 giảm tiếp

Thị trường lúa gạo (17/11-23/11/2017) - Giá gạo NL/TP IR50405 giảm nhẹ

Thị trường lúa gạo (10/11-16/11/2017) - Giá gạo NL/TP IR50405 ổn định

Thị trường lúa gạo (3/11-9/11/2017) - Giá gạo NL/TP IR50405 ổn định

Thị trường lúa gạo (27/10-2/11/2017) - Giá gạo NL/TP IR50405 chững lại và ổn định

Thị trường lúa gạo (20/10-26/10/2017) - Giá gạo NL/TP IR50405 chững lại và giảm nhẹ

Thị trường lúa gạo (13/10-19/10/2017) - Giá gạo NL/TP IR50405 tiếp tục tăng

Thị trường lúa gạo (6/10-12/10/2017) - Giá gạo NL/TP IR50405 tăng về cuối tuần

Thị trường lúa gạo (29/9-5/10/2017) - Giá gạo NL/TP IR50405 ổn định

Thị trường lúa gạo (22/9-28/9/2017) - Giá gạo NL/TP IR50405 chững lại

Thị trường lúa gạo (16/9-21/9/2017) - Giá gạo NL/TP IR50405 bật tăng trở lại, giao dịch sôi động

Thị trường lúa gạo (11/9-15/9/2017) - Giá gạo NL/TP IR50405 tiếp tục giảm, giá nếp tăng lại

Thị trường lúa gạo (1/9-8/9/2017) - Giá gạo NL/TP IR50405 tiếp tục giảm, thị trường sang sủa hơn vào cuối tuần

Thị trường lúa gạo (25/8-29/8/2017) - Giá gạo NL/TP IR50405 giảm, thị trường ảm đạm

Thị trường lúa gạo (18/8-24/8/2017) - Giá gạo NL/TP IR50405 giảm, thị trường ảm đạm