Lúa gạo

Thị trường lúa gạo (13/2-17/2/2017) - Giá gạo nguyên liệu IR 504 cuối tuần xu hướng tăng do nguồn ít

Thị trường lúa gạo (6/2-10/2/2017) - Giá gạo OM 5451 tăng mạnh

Thái Lan kế hoạch bán hết gạo dự trữ trong nửa đầu năm nay

Thị trường lúa gạo (16/1-20/1/2017) - Giá gạo tăng mạnh, nhu cầu thu mua nhiều

Thị trường lúa gạo (9/1-13/1/2017) - Giá gạo tăng nhẹ, nhu cầu thu mua nhiều

Giá gạo thành phẩm Đông Xuân tại chợ Bà Đắc tăng

Thị trường lúa gạo (2/1-6/1/2017) - Giá gạo xu hướng giảm nhẹ, nhu cầu yếu

Giá gạo thành phẩm tại chợ Bà Đắc ổn định

Thị trường lúa gạo (26/12-30/12/2016) - Giá gạo giảm, nhu cầu yếu

Giá gạo thành phẩm tại chợ Bà Đắc ổn định

Thị trường lúa gạo (19/12-23/12/2016) - Giá gạo nguyên liệu xu hướng tăng nhẹ, chủ yếu gạo chợ thu mua

Giá gạo thành phẩm OM 5451 tại chợ Bà Đắc tăng

Thị trường lúa gạo (12/12-16/12/2016) - Giá gạo nguyên liệu xu hướng tăng nhẹ, nguồn gạo ít

Giá gạo tại chợ Bà Đắc ổn định, thị trường ảm đạm

Thị trường lúa gạo (5/12-9/12/2016) - Giá gạo nguyên liệu ổn định, một số kho ngừng thu mua

Giá gạo tại chợ Bà Đắc ổn định

Thị trường lúa gạo (28/11-2/12/2016) - Giá gạo nguyên liệu IR 504 xu hướng giảm, nhu cầu mua gạo OM 6976

Giá gạo tại chợ Bà Đắc ổn định

Thị trường lúa gạo (21/11-25/11/2016) - Giá gạo nguyên liệu xu hướng tăng nhẹ do nguồn ít

Giá gạo tại chợ Bà Đắc ổn định, giao dịch yếu

Thị trường lúa gạo (14/11-18/11/2016) - Giá gạo tại chợ Bà Đắc ổn định, giao dịch yếu

Giá gạo nguyên liệu xu hướng giảm, nguồn gạo Thu Đông tại An Giang mới thu hoạch chất lượng xấu

Thị trường lúa gạo (7/11-11/11/2016) - Giá gạo tại chợ Bà Đắc ổn định, giao dịch yếu

Giá gạo nguyên liệu xu hướng giảm, nguồn gạo Thu Đông tại An Giang mới thu hoạch chất lượng xấu

Thị trường lúa gạo (31/10-4/11/2016) - Giá gạo nguyên liệu Sa Đéc tăng nhẹ do một số kho gạo xuất khẩu thu mua trở lại

Giá gạo tại Chợ Bà Đắc ổn định, giao dịch yếu

Thị trường lúa gạo (24/10-28/10/2016) - Giá gạo nguyên liệu Sa Đéc giảm nhẹ do các kho ngừng mua

ĐBSCL đã thu hoạch 420 ngàn ha Thu Đông đến ngày 27/10

Thị trường lúa gạo (17/10-21/10/2016) - Giá gạo nguyên liệu và thành phẩm tiếp tục xu hướng tăng

ĐBSCL đã thu hoạch 370 ngàn ha Thu Đông đến ngày 20/10

Thị trường lúa gạo (10/10-14/10/2016) - Giá gạo nguyên liệu biến động mạnh

ĐBSCL đã thu hoạch 350 ngàn ha Thu Đông đến ngày 6/10

Thị trường lúa gạo (3/10-7/10/2016) - Giá gạo nguyên liệu IR 504 tăng mạnh do nguồn cung ít

ĐBSCL đã thu hoạch 330 ngàn ha Thu Đông đến ngày 6/10

Thị trường lúa gạo (26/9-30/9/2016) - Giá gạo nguyên liệu IR 504 xu hướng tăng nhẹ

ĐBSCL đã thu hoạch 1500 ngàn ha Hè thu đến ngày 29/9

Thị trường lúa gạo (19/9-23/9/2016) - Giá gạo nguyên liệu IR 504 giảm do chất lượng gạo kém, nhu cầu từ nhà kho yếu

ĐBSCL đã thu hoạch 1250 ngàn ha Hè thu đến ngày 22/9. Xuất khẩu gạo nửa đầu tháng 9 đạt 198 ngàn tấn.