Điều

Giám sát giá điều tuần 8/8-12/8/2016

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ

Giám sát giá điều tuần 1/8-5/8/2016

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ

Giám sát giá điều tuần 25/7-29/7/2016

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ

Giám sát giá điều tuần 18/7-22/7/2016

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ

Giám sát giá điều tuần 11/7-15/7/2016

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ

Giám sát giá điều tuần 4/7-8/7/2016

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ

Giám sát giá điều tuần 27/6-1/7/2016

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ

Giám sát giá điều tuần 20/6-24/6/2016

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ

Giám sát giá điều tuần 13/6-17/6/2016

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ

Giám sát giá điều tuần 6/6-10/6/2016

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ

Giám sát giá điều tuần 30/5-3/6/2016

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ

Giám sát giá điều tuần 23/5-27/5/2016

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ

Giám sát giá điều tuần 16/5-20/5/2016

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ

Giám sát giá điều tuần 9/5-13/5/2016

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ

Giám sát giá điều tuần 2/5-6/5/2016

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ

Giám sát giá điều tuần 25/4-29/4/2016

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ

Giám sát giá điều tuần 18/04-22/04/2016

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ

Giám sát giá điều tuần 11/04-15/04/2016

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ

Giám sát giá điều tuần 4/5-8/4/2016

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ

Giám sát giá điều tuần 28/3-1/4/2016

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ