Điều

Giám sát giá điều tuần 9/1-13/1/2017

Giám sát giá điều tuần 2/1-6/1/2017

Giám sát giá điều tuần 26/12-30/12/2016

Giám sát giá điều tuần 19/12-23/12/2016

Giám sát giá điều tuần 12/12-16/12/2016

Giám sát giá điều tuần 5/12-9/12/2016

Giá nhập khẩu điều thô theo thị trường của Ấn Độ

Giám sát giá điều tuần 28/11-2/12/2016

Giá nhập khẩu điều thô theo thị trường của Ấn Độ

Giám sát giá điều tuần 21/11-25/11/2016

Giá nhập khẩu điều thô theo thị trường của Ấn Độ

Giám sát giá điều tuần 14/11-18/11/2016

Giá nhập khẩu điều thô theo thị trường của Ấn Độ

Giám sát giá điều tuần 7/11-11/11/2016

Giá nhập khẩu điều thô theo thị trường của Ấn Độ

Giám sát giá điều tuần 31/10-4/11/2016

Giá nhập khẩu điều thô theo thị trường của Ấn Độ

Giám sát giá điều tuần 24/10-28/10/2016

Giá nhập khẩu điều thô theo thị trường của Ấn Độ

Giám sát giá điều tuần 17/10-21/10/2016

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ

Giám sát giá điều tuần 10/10 - 14/10/2016

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ

Giám sát giá điều tuần 30/9- 6/10/2016

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ

Giám sát giá điều tuần 19/9-23/9/2016

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ

Giám sát giá điều tuần 12/9-16/9/2016

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ

Giám sát giá điều tuần 5/9-9/9/2016

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ

Giám sát giá điều tuần 29/8-1/9/2016

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ

Giám sát giá điều tuần 22/8-26/8/2016

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ