0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Điều

Giám sát giá điều tuần 21/4-28/4/2017

Giám sát giá điều tuần 17/04-21/04/2017

Giám sát giá điều tuần 10/4-14/4/2017

Giám sát giá điều tuần 31/3-6/4/2017

Giám sát giá điều tuần 20/3-24/3/2017

Giám sát giá điều tuần 20/3-24/3/2017

Giám sát giá điều tuần 13/3-17/3/2017

Giám sát giá điều tuần 6/3-10/3/2017

Giám sát giá điều tuần 27/2-3/3/2017

Giám sát giá điều tuần 20/2-24/2/2017

Giám sát giá điều tuần 13/2-17/2/2017

Giám sát giá điều tuần 6/2-10/2/2017

Giám sát giá điều tuần 9/1-13/1/2017

Giám sát giá điều tuần 2/1-6/1/2017

Giám sát giá điều tuần 26/12-30/12/2016

Giám sát giá điều tuần 19/12-23/12/2016

Giám sát giá điều tuần 12/12-16/12/2016

Giám sát giá điều tuần 5/12-9/12/2016

Giá nhập khẩu điều thô theo thị trường của Ấn Độ

Giám sát giá điều tuần 28/11-2/12/2016

Giá nhập khẩu điều thô theo thị trường của Ấn Độ

Giám sát giá điều tuần 21/11-25/11/2016

Giá nhập khẩu điều thô theo thị trường của Ấn Độ