0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Điều

Giám sát giá điều tuần 11/9-15/9

Giám sát giá điều tuần 4/9-8/9/2017

Giám sát giá điều tuần 25/8-1/9/2017

Giám sát giá điều tuần 18/8-24/8/2017

Giám sát giá điều tuần 11/8-17/8/2017

Giám sát giá điều tuần 7/8-11/8/2017

Giám sát giá điều tuần 31/7-4/8/2017

Giá xuất khẩu điều nhân của Việt Nam tuần này vẫn giữ ổn định với mức giá đã được thiết lập từ đầu tháng 7

Giám sát giá điều tuần 24/7-28/7/2017

Giám sát giá điều tuần 17/7 – 21/7/2017

Giám sát giá điều tuần 10/7-14/7/2017

Giám sát giá điều tuần 3/7-7/7/2017

Giám sát giá điều tuần 26/6-30/6/2017

Giám sát giá điều tuần 19/6-23/6/2017

Giám sát giá điều tuần 12/6-16/6/2017

Giám sát giá điều tuần 5/6 - 9/6/2017

Giám sát giá điều tuần 29/5-2/6/2017

Giám sát giá điều tuần 22/5 – 26/5/2017

Giám sát giá điều tuần 15/5 – 19/5/2017

Giám sát giá điều tuần 8/5 – 12/5/2017

Giám sát giá điều tuần 28/4-5/5/2017