Điều

Giám sát giá điều tuần 21/3-25/3/2016

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ

Giám sát giá điều tuần 14/3-18/3/2016

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ

Giám sát giá điều tuần 7/3-11/3/2016

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ

Giám sát giá điều tuần 29/2-3/3/2016

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ

Giám sát giá điều tuần 22/2-26/2/2016

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ

Giám sát giá điều tuần 15/2-19/2/2016

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ

Giám sát giá điều tuần 1/2-4/2/2016

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ

Giám sát giá điều tuần 25/1-29/1/2016

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ

Giám sát giá điều tuần 18/1-22/1/2016

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ

Giám sát giá điều tuần 11/1-15/1/2016

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ

Giám sát giá điều tuần 4/1-8/1/2016

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ

Giám sát giá điều tuần 28/12-31/12/2015

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ. Giá điều khô tại Gia Lai. Giá điều thành phẩm

Giám sát giá điều tuần 21/12-25/12/2015

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ. Giá điều khô tại Gia Lai. Giá điều thành phẩm

Giám sát giá điều tuần 14/12-18/12/2015

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ. Giá điều khô tại Gia Lai. Giá điều thành phẩm

Giám sát giá điều tuần 07/12-11/12/2015

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ. Giá điều khô tại Gia Lai. Giá điều thành phẩm

Giám sát giá điều tuần 30/11-04/12/2015

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ. Giá điều khô tại Gia Lai. Giá điều thành phẩm

Giám sát giá điều tuần 23/11-27/11/2015

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ. Giá điều khô tại Gia Lai. Giá điều thành phẩm

Giám sát giá điều tuần 16/11-20/11/2015

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ. Giá điều khô tại Gia Lai. Giá điều thành phẩm

Giám sát giá điều tuần 05/11-13/11/2015

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ. Giá điều khô tại Gia Lai. Giá điều thành phẩm

Giám sát giá điều tuần 29/10-04/11/2015

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ. Giá điều khô tại Gia Lai. Giá điều thành phẩm