0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Cá tra

Thị trường cá tra (6/12-12/12/2018) - Giá cá tra nguyên liệu tiếp tục giảm mạnh

Thị trường cá tra (29/11-4/12/2018) - Giá cá nguyên liệu trong size 800-900gr/con giảm tuần thứ 5 liên tiếp

Thị trường cá tra (22/11-28/11/2018) - Giá nguyên liệu tiếp tục giảm mạnh

Thị trường cá tra (15/11-21/11/2018) - Giá cá tra nguyên liệu tại các tỉnh ĐBSCL giảm tuần thứ 3 liên tiếp

Thị trường cá tra (8/11-14/11/2018) - Giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL giảm tuần thứ 2 liên tiếp

Thị trường cá tra (1/11-7/11/2018) - Giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL có xu hướng giảm nhẹ