0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Cá tra

Thị trường cá tra (11/1- 17/1/2018) - Giá cá tra nguyên liệu tiếp tục nhích lên

Thị trường cá tra (4/1- 10/1/2018) - Thị trường cá tra nguyên liệu đang quay lại xu hướng mua cá trả chậm

Thị trường cá tra (28/12/2017- 3/1/2018) - Giá cá tra nguyên liệu trong size 700-900 gr/con tại ĐBSCL không đổi

Thị trường cá tra (21/12- 27/12/2017) - Giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL vẫn duy trì mức cao

Thị trường cá tra (14/12- 20/12/2017) - Giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tiếp tục chững

Thị trường cá tra (7/12- 13/12/2017) - Giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tiếp tục ổn định