Cá tra

Thị trường cá tra (13/6-20/6/2019) - Giá cá nguyên liệu duy trì mức thấp như tuần trước

Thị trường cá tra (6/6-12/6/2019) - Giá cá nguyên liệu tại ĐBSCL tiếp tục giảm

Thị trường cá tra (30/5-5/6/2019) - Giá cá tra nguyên liệu tiếp tục giảm khoảng 500-1000 đ/kg

Thị trường cá tra (23/5-29/5/2019) - Giá cá nguyên liệu tiếp tục giảm 500 đ/kg so với tuần trước

Thị trường cá tra (16/5-22/5/2019) - Giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tiếp tục giảm 500-1000 đ/kg