0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Cá tra

Thị trường cá tra (11/10-17/10/2018) - Giá cá tra nguyên liệu chững ở mức cao

Thị trường cá tra (4/10-10/10/2018) - Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tuần này tiếp tục đứng giá

Thị trường cá tra (27/9-3/10/2018) - Giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL vững ở mức cao

Thị trường cá tra (20/9-28/9/2018) - Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tiếp tục phá kỷ lục về giá

Thị trường cá tra (13/9-19/9/2018) - Giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL lập đỉnh mới

Thị trường cá tra (6/9-12/9/2018) - Giá cá nguyên liệu tăng thêm 1000 đ/kg so với tuần trước