0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Cá tra

Thị trường cá tra (12/4-19/4/2018) - Giá và nguồn cung cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL ổn định

Thị trường cá tra (5/4- 11/4/2018) - Giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL ổn định

Thị trường cá tra (29/3- 4/4/2018) - Giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL giữ ổn định

Thị trường cá tra (22/3- 28/3/2018) - Giá cá tra nguyên liệu vẫn liên tục nhích lên trong tuần qua

Thị trường cá tra (15/3- 21/3/2018) - Thị trường cá tra nguyên liệu giao dịch sôi động