Cá tra

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tuần này vẫn duy trì ổn định

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tiếp tục sụt giảm giá

Giá cá tra nguyên liệu vẫn tiếp tục giảm

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tuần này tiếp tục giảm

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tuần này tiếp tục giảm

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tiếp tục giảm nhẹ

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tiếp tục giảm nhẹ

Giá cá nguyên liệu và cá giống giảm nhẹ sau kỳ nghỉ Lễ

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tiếp tục giữ ổn định

Giá cá giống tại ĐBSCL tiếp tục giảm so với tuần trước

Thị trường cá tra tại ĐBSCL trong tuần này vẫn giữ ổn định

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tuần này giữ xu hướng ổn định về giá

Thị trường cá nguyên liệu tại ĐBSCL có tín hiệu tích cực hơn trong tuần này

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tuần này tiếp tục giảm giá

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL giảm giá mạnh

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL liên tục giảm giá

Giá cá tra nguyên liệu trong size 800-900 gr/con tại ĐBSCL tuần này có xu hướng ổn định

Giá cá tra nguyên liệu sụt giảm 1000 đ/kg

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tuần này duy trì mức giá ổn định

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tuần này duy trì mức giá ổn định