0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Cá tra

Giá cá giống tại ĐBSCL tiếp tục giảm so với tuần trước

Thị trường cá tra tại ĐBSCL trong tuần này vẫn giữ ổn định

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tuần này giữ xu hướng ổn định về giá

Thị trường cá nguyên liệu tại ĐBSCL có tín hiệu tích cực hơn trong tuần này

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tuần này tiếp tục giảm giá

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL giảm giá mạnh

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL liên tục giảm giá

Giá cá tra nguyên liệu trong size 800-900 gr/con tại ĐBSCL tuần này có xu hướng ổn định

Giá cá tra nguyên liệu sụt giảm 1000 đ/kg

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tuần này duy trì mức giá ổn định

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tuần này duy trì mức giá ổn định

Giá cá nguyên liệu ổn định như tuần trước, nhưng lượng bắt ngoài của các công ty giảm

Giá cá tra nguyên liệu trong nửa đầu tháng 1/2019 duy trì xu hướng giảm giá nhẹ

Với đà thu mua trầm lắng như hiện nay và có thể kéo dài cho đến Tết Âm lịch thì dự kiến mức giá chào mua nguyên liệu cho nửa cuối tháng 1/2019 khó có chiều hướng đi lên.

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL trong tuần đầu năm mới 2019 ổn định về giá

Giá cá nguyên liệu tăng tuần thứ 2 liên tiếp với tổng mức tăng khoảng 1500 đ/kg nhờ lực cầu từ thị trường Trung Quốc và Nam Mỹ

Giá cá nguyên liệu tăng nhẹ do nguồn cung khan hiếm cục bộ vì dịch bệnh và sức cầu từ thị trường Trung Quốc tăng

Giá cá tra nguyên liệu tiếp tục giảm mạnh

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tiếp tục đà sụt giảm

Giá nguyên liệu tiếp tục giảm mạnh 1500-2000 đ/kg

Thị trường cá tra nguyên liệu tại các tỉnh ĐBSCL giảm tuần thứ 3 liên tiếp