0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Cá tra

Thị trường cá tra nguyên liệu tiếp tục nhích lên mặt bằng giá mới

Thị trường cá tra nguyên liệu đang quay lại xu hướng mua cá trả chậm

Lượng thu mua của các doanh nghiệp tại ĐBSCL giảm 30% so với tuần trước

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL vẫn duy trì mức giá cao, nguồn cung ở mức thấp

Trong tuần cuối của năm 2017, thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL vẫn duy trì mức giá cao và nguồn cung ở mức thấp. Một số tỉnh xuất hiện bệnh đốm đỏ trên diện rộng do mưa lớn trong 2 ngày đầu tuần.

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tiếp tục chững lại về giá và lượng bắt khá ít

Tuần này, thị trường cá tra nguyên liệu trong size từ 700-900 gr/con tại ĐBSCL tiếp tục chững lại về giá và lượng bắt khá ít.

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL có xu hướng khan hiếm nguồn cung hơn trước đó

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL có xu hướng khan hiếm nguồn cung hơn trước đó, giá dự kiến tiếp tục ổn định trong nửa tháng 12/2017.

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tiếp tục chững giá mức cao, nguồn cung khan hiếm

Nguồn cung cá tra nguyên liệu đạt size trên 700 gr/con tại ĐBSCL vẫn khá thấp

Dự kiến, thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL sẽ tiếp tục đà đi lên khi bước sang tháng cuối cùng của năm 2017 bởi yếu tố khan hiếm nguyên liệu và tồn kho đồn đoán đã dần cạn.

Phoenix Group đạt được khoản tín dụng 205 triệu USD mở rộng kinh doanh gạo

COFCO International Trung Quốc dự đoán tăng trưởng sau khi hoàn tất giao dịch

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL dự kiến điều chỉnh đi lên trong cuối tháng 11/2017

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tiếp tục duy trì mức giá kỷ lục đã thiết lập từ đầu tháng 9 năm nay

Thị trường cá tra nguyên liệu tại các tỉnh ĐBSCL đứng ở mức giá cao, nguồn cung thấp

Thị trường cá tra nguyên liệu tại các tỉnh ĐBSCL tiếp tục ổn định ở mức giá cao

Thị trường cá tra nguyên liệu tại các tỉnh ĐBSCL tiếp tục chững tại mức giá cao

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL duy trì trạng thái nguồn cung ở mức thấp

Thị trường cá tra nguyên liệu trên kênh nội địa tại các tỉnh ĐBSCL tiếp tục duy trì trạng thái nguồn cung ở mức thấp, giá chững lại ở mức cao

Giá cá nguyên liệu tại ĐBSCL đã bắt đầu có xu hướng giảm trở lại

Sau khoảng 2 tuần đứng ở mức cao, giá cá nguyên liệu tại ĐBSCL đã bắt đầu có xu hướng giảm trở lại

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL duy trì mức giá cao sau khi tăng từ tuần trước

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tiếp tục tăng giá nhẹ

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tiếp tục tăng giá nhẹ so với tuần trước và xác lập mức giá “kỷ lục mới.

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tiếp tục tăng giá