0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Cá tra

Thị phần về lượng xuất khẩu cá tra đi thị trường Mỹ từ 1/8/2016-31/7/2017

Thị phần về lượng xuất khẩu cá tra đi thị trường Mỹ từ 1/1-11/9/2018

Tương quan: giá cá nguyên liệu, cá giống, giá xuất khẩu và chi phí sản xuất cá nguyên liệu

Tương quan giữa giá cá giống, giá cá thịt và diện tích thả nuôi mới cá thịt từ tháng 1/2017-9/2018

Tương quan: giá cá nguyên liệu, cá giống, giá xuất khẩu và chi phí sản xuất cá nguyên liệu

Lượng xuất khẩu cá tra của Top10 DN hàng đầu trong 7 tháng năm 2018

Tốc độ tăng trưởng lượng xuất khẩu của top 20 thị trường lớn nhất trong 6 tháng đầu năm 2018

Tốc độ tăng trưởng lượng xuất khẩu cá tra vào thị trường Mỹ và Trung Quốc theo từng tháng so với tháng trước

Lượng xuất khẩu trong quý 2/2018 tương đối ổn định và duy trì mức khá cao tương tự nửa đầu năm 2016 và 2017 do đó sự đột biến trong quý 3/2018 là ít khả năng xảy ra

Diễn biến giá cá nguyên liệu trong nửa đầu năm 2018 khá tương đồng với năm 2017 với độ trễ khoảng 1 tháng

Lượng xuất khẩu cá tra vào thị trường Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2018 chỉ đạt mức thấp nên dẫn đến tồn kho giảm mạnh, do đó khi giá cá tra nguyên liệu điều chỉnh giảm trong tháng 6 thì lượng mua hàng đã tăng mạnh trở lại

Lượng xuất khẩu cá tra vào thị trường Trung Quốc - Hồng Kông đạt mức cao trong 6 tháng đầu năm 2018 dẫn đến lượng tồn kho cao do đó lượng nhập khẩu đã bắt đầu giảm trở lại từ cuối tháng 6/2018

Trong nửa đầu năm 2018 sản lượng cá tra ở mức khá cao do mức giá hấp dẫn từ năm trước kích thích người nuôi thả nuôi nhiều trở lại

Lượng và kim ngạch xuất khẩu một số loài thủy sản của Trung Quốc vào Mỹ trong năm 2017

Xuất khẩu cá tra vào thị trường Brazil trong tháng 5 và nửa đầu tháng 6/2018

Tiến độ thu hoạch cá tra trong năm 2018

Giá xuất khẩu cá tra fillet sang thị trường Mỹ từ 1/2013-5/2018

Giá xuất khẩu bình quân cá tra từ Việt Nam, cá Alaska Pollock, cá cod, cá rô phi từ Trung Quốc từ tháng 1/2013- 3/2018

Giá cá tra nguyên liệu trong size 800-900 gr/con tại Cần Thơ

Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường Brazil từ tháng 01/2016-4/2018