0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Cá tra

Lượng và kim ngạch xuất khẩu một số loài thủy sản của Trung Quốc vào Mỹ trong năm 2017

Xuất khẩu cá tra vào thị trường Brazil trong tháng 5 và nửa đầu tháng 6/2018

Tiến độ thu hoạch cá tra trong năm 2018

Giá xuất khẩu cá tra fillet sang thị trường Mỹ từ 1/2013-5/2018

Giá xuất khẩu bình quân cá tra từ Việt Nam, cá Alaska Pollock, cá cod, cá rô phi từ Trung Quốc từ tháng 1/2013- 3/2018

Giá cá tra nguyên liệu trong size 800-900 gr/con tại Cần Thơ

Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường Brazil từ tháng 01/2016-4/2018

Lượng xuất khẩu cá tra vào thị trường Mỹ từ tháng 1/2016-4/2018

Tốc độ tăng trưởng về lượng xuất khẩu của 10 thị trường lớn nhất trong quý 1/2018 so với cùng kỳ năm trước

Tương quan giữa giá cá nguyên liệu, giá cá giống và diện tích thả nuôi cá tra

Tỷ trọng lượng xuất khẩu cá tra 2 tháng đầu năm 2018 đi các thị trường

Lượng xuất khẩu cá tra đi 10 thị trường lớn nhất trong tháng 1/2018 so với cùng kỳ 2017 và 2016

Sản lượng cá tra Việt Nam trong giai đoạn 2007-2017 và dự báo 2018

Tương quan giá cá nguyên liệu, giá cá giống và diện tích thả nuôi cá tra tại ĐBSCL từ tháng 1-12/2017

Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc - Hồng Kông từ tháng 1/2016-10/2017

Tương quan giá cá nguyên liệu, giá cá giống và diện tích thả nuôi cá tra tại ĐBSCL từ tháng 1-12/2017

Tương quan giá cá nguyên liệu, giá cá giống và diện tích thả nuôi cá tra tại ĐBSCL từ tháng 1-11/2017

Xuất khẩu cá tra Việt Nam sang các thị trường lớn nhất từ 2008- dự kiến 2017

Tương quan giá cá nguyên liệu, giá cá giống và diện tích thả nuôi cá tra tại ĐBSCL từ tháng 1-11/2017

Tương quan giá cá nguyên liệu, giá cá giống và diện tích thả nuôi cá tra tại ĐBSCL từ tháng 1-10/2017