Cá tra

Thị trường Cá có vảy ngày 9/7/2020: Giá Cá có vảy tại ĐBSCL ổn định

Thị trường Cá tra ngày 9/7/2020: Một số công ty lớn bắt cá trong hợp đồng mới ký với lượng bắt ổn định như tuần trước

Giá Cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại Đồng Tháp ngày 9/7/2020

Giá Cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại Đồng Tháp ngày 9/7/2020

Giá Cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại An Giang ngày 9/7/2020

Giá Cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại An Giang ngày 9/7/2020

Giá Cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại Cần Thơ ngày 9/7/2020

Giá Cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại Cần Thơ ngày 9/7/2020

Giá Cá tra giống loại 30 con/kg tại Đồng Tháp ngày 9/7/2020

Giá Cá tra giống loại 30 con/kg tại An Giang ngày 9/7/2020

Giá Cá tra giống loại 30 con/kg tại Cần Thơ ngày 9/7/2020

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 24/6-30/6/2020

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra cắt khúc đông lạnh của Việt Nam từ ngày 24/6-30/6/2020

Giá Ếch tại Đồng Tháp ngày 9/7/2020

Giá cá Thát lát cỡ 450 gr/con tại ĐBSCL ngày 9/7/2020

Giá cá Trê vàng tại Đồng Tháp ngày 9/7/2020

Giá cá Lóc cỡ 700-800gr/con tại ĐBSCL ngày 9/7/2020

Giá cá Rô phi cỡ 500-600 gr/con tại các tỉnh ĐBSCL ngày 9/7/2020

Giá cá Điêu hồng cỡ 700-800 gr/con tại ĐBSCL ngày 9/7/2020

Thị trường Cá tra ngày 8/7/2020: Giá Cá tra nguyên liệu trong một số hợp đồng mới ký của các công ty lớn ổn định như tuần trước