Cá tra

Thị trường cá tra ngày 26/6/2019

Thị trường cá có vảy ngày 26/6/2019

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 26/6/2019 tại ĐBSCL ổn định

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 26/6/2019 tại ĐBSCL ổn định

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 26/6/2019 tại ĐBSCL ổn định

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường HongKong từ ngày 12/6-18/6/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet/nguyên con xẻ bướm đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Quốc từ ngày 12/6-18/6/2019

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 26/6

Thị trường cá tra ngày 25/6/2019

Thị trường cá có vảy ngày 25/6/2019

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 25/6/2019 tại ĐBSCL ổn định

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 25/6/2019 tại ĐBSCL ổn định

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 25/6/2019 tại ĐBSCL ổn định

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Đông từ ngày 12/6-18/6/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường ASEAN từ ngày 12/6-18/6/2019

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 25/6

Thị trường cá tra ngày 24/6/2019

Thị trường cá có vảy ngày 24/6/2019

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 24/6/2019 tại ĐBSCL ổn định

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 24/6/2019 tại ĐBSCL ổn định