Cá tra

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Cá tra

Thị trường cá tra ngày 17/8/2018

Thị trường cá có vảy ngày 17/8/2018

Giá bán buôn cá rô phi và cá điêu hồng tại chợ Yên Sở ngày 17/8

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 17/8 tại ĐBSCL ổn định

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 17/8 tại ĐBSCL ổn định

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 17/8 tại ĐBSCL ổn định

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường EU từ ngày 8/8-14/8/2018

Trong ngày 11/8/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 170-230 gr đi thị trường Hà Lan ở mức 4.250 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mỹ từ ngày 8/8-14/8/2018

Trong ngày 14/8/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 7-9 oz đi thị trường Mỹ ở mức 4.097 USD/tấn (FOB;TTR).

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 17/8

Thị trường cá tra ngày 16/8/2018

Thị trường cá có vảy ngày 16/8/2018

Giá bán buôn cá rô phi và cá điêu hồng tại chợ Yên Sở ngày 16/8

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 16/8 tại ĐBSCL ổn định

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 16/8 tại ĐBSCL ổn định

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 16/8 tại ĐBSCL ổn định

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet tẩm bột đông lạnh của Việt Nam từ ngày 1/8-7/8/2018

Trong ngày 7/8/2018, giá xuất khẩu cá tra định hình Nugget tẩm bột đông lạnh size 24-28 gr đi thị trường Lebanon ở mức 3.773 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nam Mỹ từ ngày 1/8-7/8/2018

Trong ngày 7/8/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh đi thị trường Colombia ở mức 2.040 USD/tấn (FOB;TTR).

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 16/8

Thị trường cá tra ngày 15/8/2018

Thị trường cá có vảy ngày 15/8/2018