0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Cá tra

Thị trường cá tra ngày 20/4/2018

Thị trường cá có vảy ngày 20/4/2018

Giá bán buôn cá rô phi và cá điêu hồng tại chợ Yên Sở ngày 20/04

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 20/04 tại Đồng Tháp ổn định

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 20/04 tại Đồng Tháp ổn định

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 20/04 tại Cần Thơ, Hậu Giang ổn định

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet của Việt Nam đi thị trường EU từ ngày 11/04-17/04/2018

Trong ngày 17/04/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 110-130 gr đi thị trường Netherlands ở mức 3.660 USD/tấn (FOB;DP).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mỹ từ ngày 11/4-17/4/2018

Trong ngày 17/04/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 7-9 oz đi thị trường Mỹ ở mức 3.968 USD/tấn (CFR;TTR).

Giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL ngày 20/4

Thị trường cá tra ngày 19/4/2018

Thị trường cá có vảy ngày 19/4/2018

Giá bán buôn cá rô phi và cá điêu hồng tại chợ Yên Sở ngày 19/04

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 19/04 tại Đồng Tháp ổn định

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 19/04 tại Đồng Tháp ổn định

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 19/04 tại Cần Thơ, Hậu Giang ổn định

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet của Việt Nam đi thị trường ASEAN từ ngày 04/04-10/04/2018

Trong ngày 06/04/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 220 gr up đi thị trường Malaysia ở mức 3.000 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường EU từ ngày 04/04-10/04/2018

Trong ngày 10/04/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 120-170 gr đi thị trường Switzerland ở mức 5.000 USD/tấn (FOB;TTR).

Giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL ngày 19/4

Thị trường cá tra ngày 18/4/2018

Thị trường cá có vảy ngày 18/4/2018