Cá tra

Thị trường cá tra ngày 22/10/2019: Giá cá tra giống tại Cần Thơ, An Giang tăng 2000 đ/kg do nguồn cung không còn nhiều và các công ty đang thả nuôi lại

Thị trường cá vảy ngày 22/10/2019: Giá cá vảy nội địa ổn định

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nam Mỹ từ ngày 9/10-15/10/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mexico từ ngày 9/10-15/10/2019

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 22/10/2019 tại An Giang ổn định

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 22/10/2019 tại Đồng Tháp ổn định

Giá cá rô phi cỡ 500-600 gr/con ngày 22/10/2019 tại Cần Thơ ổn định

Giá cá thát lát cỡ 450 gr/con ngày 22/10/2019 tại Cần Thơ ổn định

Giá ếch ngày 22/10/2019 tại Đồng Tháp ổn định

Giá cá rô đầu vuông ngày 22/10/2019 tại Cần Thơ ổn định

Giá cá chim trắng (nuôi bè) ngày 22/10/2019 tại Cần Thơ ổn định

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 22/10/2019

Thị trường cá tra ngày 21/10/2019: Giá cá tra nguyên liệu ổn định như cuối tuần trước

Thị trường cá vảy ngày 21/10/2019: Giá cá điêu hồng, lóc tại Đồng Tháp và An Giang giảm nhẹ

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường ASEAN từ ngày 9/10-15/10/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Đông từ ngày 9/10-15/10/2019

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 21/10/2019 tại An Giang và Đồng Tháp giảm

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 21/10/2019 tại Đồng Tháp giảm

Giá cá rô phi cỡ 500-600 gr/con ngày 21/10/2019 tại Cần Thơ ổn định

Giá cá thát lát cỡ 450 gr/con ngày 21/10/2019 tại Cần Thơ giảm