0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Cá tra

Thị trường cá tra ngày 19/2/2019

Thị trường cá có vảy ngày 19/2/2019

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 19/2/2019 tại ĐBSCL ổn định

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 19/2/2019 tại ĐBSCL ổn định

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 19/2/2019 tại ĐBSCL ổn định

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường ASEAN từ ngày 30/1-12/2/2019

Trong ngày 12/2/2019, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 20/30 gr/pc đi thị trường Thailand ở mức 1.550 USD/tấn (CFR;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nam Mỹ từ ngày 30/1-12/2/2019

Trong ngày 11/2/2019, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh đi thị trường Peru ở mức 2.580 USD/tấn (CFR;TTR).

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 19/2

Trung Quốc khởi động chương trình giám sát an toàn thực phẩm - thử nghiệm 1,3 triệu mẫu hàng năm

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 18/2/2019 tại ĐBSCL ổn định.

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 18/2/2019 tại ĐBSCL ổn định.

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 18/2/2019 tại ĐBSCL ổn định.

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 18/2/2019 tại ĐBSCL ổn định.

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 18/2/2019 tại ĐBSCL ổn định.

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 18/2/2019 tại ĐBSCL ổn định.

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường EU từ ngày 30/1-12/2/2019.

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường EU từ ngày 30/1-12/2/2019.

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mỹ từ ngày 30/1-12/2/2019.

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mỹ từ ngày 30/1-12/2/2019.

Thị trường cá tra ngày 18/2/2019

Thị trường cá tra ngày 18/2/2019

Thị trường cá tra ngày 15/2/2019

Thị trường cá có vảy ngày 15/2/2019

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 15/2/2019 tại ĐBSCL ổn định

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 15/2/2019 tại ĐBSCL ổn định

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 15/2/2019 tại ĐBSCL ổn định