0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Cá tra

Thị trường cá tra ngày 14/12/2018

Thị trường cá có vảy ngày 14/12/2018

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 14/12 tại ĐBSCL ổn định

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 14/12 tại ĐBSCL ổn định

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 14/12 tại ĐBSCL ổn định

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Quốc từ ngày 28/11-4/12/2018

Trong ngày 4/12/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 300-400 gr đi thị trường Trung Quốc ở mức 2.050 USD/tấn (CFR;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nam Mỹ từ ngày 28/11-4/12/2018

Trong ngày 3/12/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh đi thị trường Colombia ở mức 2.780 USD/tấn (CFR;LC).

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 14/12

Thị trường cá tra ngày 13/12/2018

Thị trường cá có vảy ngày 13/12/2018

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 13/12 tại ĐBSCL ổn định

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 13/12 tại ĐBSCL ổn định

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 13/12 tại ĐBSCL ổn định

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Đông từ ngày 28/11-4/12/2018

Trong ngày 4/12/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 300 gr up, net 80% đi thị trường UAE ở mức 1.750 USD/tấn (CFR;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường ASEAN từ ngày 28/11-4/12/2018

Trong ngày 4/12/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 220 gr up đi thị trường Philippines ở mức 1.600 USD/tấn (CFR;TTR).

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 13/12

Thị trường cá tra ngày 12/12/2018

Thị trường cá có vảy ngày 12/12/2018

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 12/12 tại ĐBSCL ổn định

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 12/12 tại ĐBSCL ổn định