0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Cá tra

Thị trường cá tra ngày 22/4/2019

Thị trường cá có vảy sáng ngày 22/4/2019

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 22/4/2019 tại ĐBSCL ổn định

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 22/4/2019 tại Cần Thơ, An Giang ổn định

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 22/4/2019 tại ĐBSCL ổn định

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường EU từ ngày 11/4-17/4/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mỹ từ ngày 11/4-17/4/2019

Thị trường cá tra ngày 18/4/2019

Thị trường cá có vảy ngày 18/4/2019

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 18/4/2019 tại ĐBSCL ổn định

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 18/4/2019 tại Cần Thơ, An Giang ổn định

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 18/4/2019 tại Đồng Tháp giảm nhẹ

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường HongKong Từ ngày 3/4-9/4/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet/nguyên con xẻ bướm đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Quốc Từ ngày 3/4-9/4/2019

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 18/4

Thị trường cá tra ngày 17/4/2019

Thị trường cá có vảy ngày 17/4/2019

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 17/4/2019 tại ĐBSCL ổn định

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 17/4/2019 tại Cần Thơ, An Giang ổn định

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 17/4/2019 tại ĐBSCL ổn định