0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Cá tra

Thị trường cá tra ngày 19/1/2018

Thị trường cá nguyên liệu tại Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ… duy trì mức cao.

Thị trường cá có vảy ngày 19/1/2018

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 19/01 tại An Giang ổn định.

Giá bán buôn cá rô phi và cá điêu hồng tại chợ Yên Sở ngày 18/01

Giá cá lóc cỡ 700-800 gr/con ngày 19/01 tại Đồng Tháp, Cần Thơ ổn định

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 19/01 tại Đồng Tháp ổn định

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 19/01 tại An Giang ổn định

Giá cá nguyên liệu tại Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ ngày 19/1

Thị trường cá nguyên liệu tại Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ… duy trì mức cao.

Thị trường cá tra ngày 18/1/2018

Thị trường cá nguyên liệu tại Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ… duy trì mức cao.

Thị trường cá có vảy ngày 18/1/2018

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 18/01 tại An Giang ổn định.

Giá bán buôn cá rô phi và cá điêu hồng tại chợ Yên Sở ngày 18/01

Giá cá lóc cỡ 700-800 gr/con ngày 18/01 tại Đồng Tháp, Cần Thơ ổn định

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 18/01 tại Đồng Tháp ổn định

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 18/01 tại An Giang ổn định

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Úc từ ngày 4/1-10/1/2018

Trong ngày 08/01/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh đi thị trường Australia ở mức 2.800 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mexico từ ngày 4/1-10/1/2018

Trong ngày 09/01/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh đi thị trường Mexico ở mức 1.700 USD/tấn (FOB;TTR).

Giá cá nguyên liệu tại Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ ngày 18/1

Thị trường cá nguyên liệu tại Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ… duy trì mức cao.

Thị trường cá tra ngày 17/1/2018

Thị trường cá nguyên liệu tại Cần Thơ tăng nhẹ sau thời gian chững giá kéo dài.

Thị trường cá có vảy ngày 17/1/2018

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 17/01 tại An Giang ổn định.

Giá bán buôn cá rô phi và cá điêu hồng tại chợ Yên Sở ngày 17/01

Giá cá lóc cỡ 700-800 gr/con ngày 17/01 tại Đồng Tháp, Cần Thơ ổn định