0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Cá tra

AgroMonitor & Viettraders thông báo lịch nghỉ hè 2018

Thị trường cá tra ngày 22/6/2018

Thị trường cá có vảy ngày 22/6/2018

Giá bán buôn cá rô phi và cá điêu hồng tại chợ Yên Sở ngày 22/06

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 22/06 tại ĐBSCL ổn định

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 22/06 tại ĐBSCL ổn định

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 22/06 tại Cần Thơ, Hậu Giang ổn định

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra đông lạnh khác của Việt Nam đi thị trường UAE từ ngày 06/06-12/06/2018

Trong ngày 08/06/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh đi thị trường UAE ở mức 1.821 USD/tấn (FOB;LC).

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 22/6

Thị trường cá tra ngày 21/6/2018

Thị trường cá có vảy ngày 21/6/2018

Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi đông lạnh khác của Việt Nam từ ngày 06/06-12/06/2018

Trong ngày 12/06/2018, giá xuất khẩu cá rô phi đông lạnh size 200-255 gr đi thị trường Singapore ở mức 3.350 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng đông lạnh của Việt Nam từ ngày 06/06-12/06/2018

Trong ngày 12/06/2018, giá xuất khẩu cá điêu hồng đông lạnh nguyên con size 800 gr up đi thị trường Korea (Republic) ở mức 2.550 USD/tấn (FOB;TTR).

Giá bán buôn cá rô phi và cá điêu hồng tại chợ Yên Sở ngày 21/06

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 21/06 tại ĐBSCL ổn định

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 21/06 tại ĐBSCL ổn định

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 21/06 tại Cần Thơ, Hậu Giang ổn định

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra đông lạnh khác của Việt Nam từ ngày 06/06-12/06/2018

Trong ngày 09/06/2018, giá xuất khẩu da cá tra đông lạnh đi thị trường Italy ở mức 930 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra cắt khúc đông lạnh của Việt Nam từ ngày 06/06-12/06/2018

Trong ngày 12/06/2018, giá xuất khẩu cá tra cắt khúc đông lạnh đi thị trường Mỹ ở mức 1.520 USD/tấn (FOB;TTR).

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 21/6