0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Cá tra

Thị trường cá tra ngày 18/10/2018

Thị trường cá có vảy ngày 18/10/2018

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 18/10 tại ĐBSCL ổn định

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 18/10 tại ĐBSCL ổn định

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 18/10 tại ĐBSCL ổn định

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 3/10-9/10/2018

Trong ngày 9/10/2018, giá xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh size 1000 gr đi thị trường Colombia ở mức 1.760 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nam Mỹ từ ngày 3/10-9/10/2018

Trong ngày 9/10/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 220-300 gr, net 100% đi thị trường Brazil ở mức 2.760 USD/tấn (FOB;DA).

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 18/10

Thị trường cá tra ngày 17/10/2018

Thị trường cá có vảy ngày 17/10/2018

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 17/10 tại ĐBSCL ổn định

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 17/10 tại ĐBSCL ổn định

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 17/10 tại ĐBSCL ổn định

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường HongKong từ ngày 3/10-9/10/2018

Trong ngày 9/10/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh đi thị trường HongKong ở mức 2.380 USD/tấn (FOB;TTR).

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 17/10

Thị trường cá tra ngày 16/10/2018

Thị trường cá có vảy ngày 16/10/2018

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 16/10 tại ĐBSCL ổn định

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 16/10 tại ĐBSCL ổn định

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 16/10 tại ĐBSCL ổn định