0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Thức ăn chăn nuôi

Giá khô đậu tương ổn định kỳ hạn gần ở mức thấp, giao dịch trầm lắng

Thị trường Thức ăn chăn nuôi (23/1- 30/1/2019) - Thị trường ngô trầm lắng, hầu như không có giao dịch mua-bán, các DNTM chỉ trả hàng các hợp đồng đã ký trước đó để chuẩn bị nghỉ Tết

Thị trường Thức ăn chăn nuôi (17/1-23/1/2019) - Chào giá bán khô đậu tương nội địa nhích nhẹ theo đà tăng của giá thế giới nhưng nhu cầu rất yếu, thị trường giao dịch trầm lắng

Thị trường Thức ăn chăn nuôi (10/1-16/1/2019) - Thị trường ngô chững lại, nhà máy không có nhu cầu

Thị trường Thức ăn chăn nuôi (3/1-9/1/2019) - Giá khô đậu tương bắt đầu nhích nhẹ, đã bắt đầu ghi nhận nhu cầu hỏi mua từ cả thương mại lẫn nhà máy