0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thức ăn chăn nuôi

Nhập khẩu ngô Mỹ trong tháng 6 dự kiến đạt 600-700 nghìn tấn

Một số tàu khô đậu tương dự kiến về Việt Nam trong tháng 7 có thể bị trễ

Giá khô đậu tương sẽ khó có thể biến động mạnh do nguồn cung khô đậu tương nhập khẩu trong tháng 6 vẫn khá nhiều

Mặc dù lượng ngô tháng 6 về ít, có thể chỉ khoảng hơn 400 nghìn tấn nhưng giá ngô rất khó tăng mạnh

Giá ngô Nam Mỹ tháng 6 có thể sẽ có xu hướng tăng do nguồn cung nhập khẩu về ít

Giá ngô nhập khẩu bán nội địa có thể sẽ ổn định đến hết tháng 5

Giá khô đậu tương thế giới tăng cao nhưng giá nội địa có thể không tăng mạnh theo bởi nhu cầu rất yếu

Giá khô đậu tương sẽ khó có biến động mạnh trong ngắn hạn do nhu cầu yếu

Tháng 6 ngô Nam Mỹ về Việt Nam rất ít, chủ yếu ngô Mỹ

Ngô nhập khẩu về dồn dập trong tháng 4 và 5/2018 nên giá ngô có thể tiếp tục ổn định hoặc thậm chí giảm thêm

Nhu cầu tiêu thụ chậm, cộng với việc nguồn cung nhập khẩu về dồn dập sẽ tạo áp lực khiến giá khô đậu tương giảm thêm

Giá ngô có thể sẽ vững ở mức cao hiện nay thậm chí còn có thể tăng thêm

Nhập khẩu khô đậu tương tháng 3 có thể đạt 380 nghìn tấn

Nhập khẩu ngô tháng 3 có thể không nhiều, giá sẽ có sự điều chỉnh tăng

Tháng 3 nguồn cung ngô nhập khẩu có thể không nhiều

Giá ngô nhiều khả năng sẽ tiếp tục xu hướng tăng trong tháng 2/3

Giá khô đậu tương miền Bắc có thể tiếp tục giữ ở mức cao do nguồn cung thương mại không có nhiều

Nguồn cung ngô nhập khẩu tháng 2 có thể khá ít

Giá ngô có thể tiếp tục xu hướng tăng trong đầu năm tới

Giá khô đậu tương có thể tăng lên trên 10000 đồng/kg trong tháng 2