0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thức ăn chăn nuôi

Giá ngô nhiều khả năng sẽ tiếp tục xu hướng tăng trong tháng 2/3

Giá khô đậu tương miền Bắc có thể tiếp tục giữ ở mức cao do nguồn cung thương mại không có nhiều

Nguồn cung ngô nhập khẩu tháng 2 có thể khá ít

Giá ngô có thể tiếp tục xu hướng tăng trong đầu năm tới

Giá khô đậu tương có thể tăng lên trên 10000 đồng/kg trong tháng 2

Giá khô đậu tương thế giới và nội địa tăng nóng, xu hướng tăng hiện vẫn chưa dừng lạ

Giá ngô có nhiều yếu tố hỗ trợ tăng

Phoenix Group đạt được khoản tín dụng 205 triệu USD mở rộng kinh doanh gạo

COFCO International Trung Quốc dự đoán tăng trưởng sau khi hoàn tất giao dịch

Giá ngô có khá nhiều yếu tố hỗ trợ tăng trong thời gian tới

Nguồn cung khô đậu tương khan, giá có thể tiếp tục dao động ở mức cao

Nguồn cung khô đậu tương nhập khẩu tháng 12 có thể sẽ vẫn khan

Nhập khẩu khô đậu tương tháng 12 có thể khá nhiều để bù đắp lượng hàng thiếu hụt tại miền Bắc

Nhà máy tại Bắc tiếp tục tăng giá mua ngô nội tuy nhiên chưa đủ để hút hàng về nhiều

Thương nhân ước tính tới đầu tháng 11 tiến độ thu hoạch hoàn thành được khoảng 75-80% diện tích. Một số nhà máy TACN lớn tại Hà Nội, Hải Dương thời gian vừa qua đã có những điều chỉnh tăng nhẹ đối với giá mua vào ngô nội tuy nhiên vẫn chưa đủ hấp dẫn cho các thương nhân kéo hàng xuống bán.

Giá khô đậu tương tháng 11 có triển vọng tăng nhưng có thể mức tăng sẽ không nhiều

Giá khô đậu tương miền Bắc có nhiều triển vọng tăng trong tháng 10 và 11

Nguồn cung khô đậu tương nội địa trong tháng 11 có thể vẫn khan

Giá khô đậu tương miền Bắc có thể tiếp tục xu hướng tăng

Lượng ngô dự kiến về Việt Nam trong tháng 11 có thể vẫn khá nhiều

Nhu cầu ăn hàng ngô nội địa của nhà máy TACN miền Bắc chậm lại, giá bán chịu nhiều áp lực giảm