Thức ăn chăn nuôi

Lượng khô đậu tương nhập về Việt Nam trong tháng 9 có thể đạt hơn 400 nghìn tấn

Trong tháng 9, ngô Nam Mỹ nhập về Việt Nam có thể đạt 1,4 - 1,5 triệu tấn

Các nhà máy trong nước mua khô đậu tương theo giá basis kỳ vọng giá trên sàn sẽ giảm

Giá bán ngô nội địa có thể giảm mạnh trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ giảm

Nhập khẩu khô đậu tương tháng 9 có thể giảm so với tháng 8

Sau thời gian dài hàng bị delay thì từ giữa tháng 8 các tàu ngô nhập khẩu sẽ dồn dập về

Dự kiến 850 nghìn tấn ngô sẽ về Việt Nam trong tháng 8

Nhu cầu khô đậu tương vẫn thấp do dịch tả lợn châu Phi

Nguồn cung ngô nhập trong thời gian tới vẫn ít do thời gian load hàng bị kéo dài

Nguồn cung ngô nhập về trong tháng 8 vẫn ít, tồn kho ngô thương mại thấp

Ngô nhập khẩu có thể về nhiều hơn vào cuối tháng 8, đầu tháng 9

Trong ngắn hạn giá khô đậu tương vẫn phụ thuộc vào đàm phán thương mại Mỹ Trung

Giá khô đậu tương có thể khó giảm mạnh nếu giá thế giới quay đầu trở lại

Giá khô đậu tương nội địa có thể sẽ giảm khá mạnh nếu giá thế giới cũng có xu hướng giảm

Lượng hàng khô đậu tương nhập khẩu vào tháng 6 dự kiến đạt hơn 470 nghìn tấn

Nhu cầu khô đậu tương ký mới trong nước là không nhiều bởi các nhà máy hầu hết đã ký mua trước đó

Trong ngắn hạn giá khô đậu tương thế giới sẽ chưa có lực để bật tăng mạnh

Giá khô đậu tương giao dịch nội địa không giảm nhiều và có khả năng sẽ tiếp tục ổn định trong cả tháng 5

Giá khô đậu tương hàng giao kỳ hạn gần hầu như không đổi hoặc chỉ giảm nhẹ

Khô đậu tương giao ngay tại miền Nam đang thiếu do tàu nhập khẩu chưa về