0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thức ăn chăn nuôi

Nhập khẩu khô đậu tương trong tháng 12 dự kiến sẽ đạt trên 400 nghìn tấn

Giá ngô CBOT giảm nhẹ do ảnh hưởng từ sự sụt giảm của giá lúa mỳ

Nhập khẩu ngô vẫn đạt khoảng 700 nghìn tấn trong tháng 12

Nhập khẩu ngô tháng 12 dự kiến đạt hơn 630 nghìn tấn

Nhập khẩu ngô tháng 11 có thể đạt hơn 900 nghìn tấn

Nhập khẩu ngô về Việt Nam trong tháng 12 có thể đạt dưới 500000 tấn

Nguồn cung nhập khẩu ít nhưng nhu cầu chưa có lực tăng đột biến nên giá khô đậu tương chưa biến động nhiều

Nhập khẩu ngô tháng 11 của Việt Nam có thể vẫn đạt trên 800 nghìn tấn

Nhập khẩu ngô về Việt Nam trong tháng 11 có thể đạt khoảng 700-800 nghìn tấn

Nguồn cung ngô trong tháng 10 vẫn rất dồi dào nên giá có thể tiếp tục dao động ở mức thấp

Nhiều thương nhân kỳ vọng giá ngô giao tháng 11/12 có thể có xu hướng tăng

Tổng lượng ngô nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 10 có thể đạt trên dưới 600 nghìn tấn

Lượng ngô nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 10 có thể chỉ đạt 600 nghìn tấn

Tại miền Bắc, nhà máy TACN khu vực Hà Nội dự kiến sẽ giảm thêm giá mua vào ngô nội trong cuối tuần này

Tại miền Bắc, nhà máy TACN khu vực Hà Nội đang ăn hàng ngô nội nhỏ giọt do xe đang tồn rất nhiều

Nhập khẩu ngô trong tháng 9 có thể đạt gần 1 triệu tấn

Giá ngô nội địa có thể sẽ giảm khá mạnh trong tháng 9

Nhập khẩu ngô của Việt Nam trong tháng 8 đạt khoảng 670 nghìn tấn

Giá ngô miền Bắc trong 20 ngày đầu tháng 8 có thể được đẩy tăng

Nhập khẩu ngô của Việt Nam trong tháng 8 có thể chỉ đạt 510 nghìn tấn