0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thức ăn chăn nuôi

Tháng 6 ngô Nam Mỹ về Việt Nam rất ít, chủ yếu ngô Mỹ

Ngô nhập khẩu về dồn dập trong tháng 4 và 5/2018 nên giá ngô có thể tiếp tục ổn định hoặc thậm chí giảm thêm

Nhu cầu tiêu thụ chậm, cộng với việc nguồn cung nhập khẩu về dồn dập sẽ tạo áp lực khiến giá khô đậu tương giảm thêm

Giá ngô có thể sẽ vững ở mức cao hiện nay thậm chí còn có thể tăng thêm

Nhập khẩu khô đậu tương tháng 3 có thể đạt 380 nghìn tấn

Nhập khẩu ngô tháng 3 có thể không nhiều, giá sẽ có sự điều chỉnh tăng

Tháng 3 nguồn cung ngô nhập khẩu có thể không nhiều

Giá ngô nhiều khả năng sẽ tiếp tục xu hướng tăng trong tháng 2/3

Giá khô đậu tương miền Bắc có thể tiếp tục giữ ở mức cao do nguồn cung thương mại không có nhiều

Nguồn cung ngô nhập khẩu tháng 2 có thể khá ít

Giá ngô có thể tiếp tục xu hướng tăng trong đầu năm tới

Giá khô đậu tương có thể tăng lên trên 10000 đồng/kg trong tháng 2

Giá khô đậu tương thế giới và nội địa tăng nóng, xu hướng tăng hiện vẫn chưa dừng lạ

Giá ngô có nhiều yếu tố hỗ trợ tăng

Phoenix Group đạt được khoản tín dụng 205 triệu USD mở rộng kinh doanh gạo

COFCO International Trung Quốc dự đoán tăng trưởng sau khi hoàn tất giao dịch

Giá ngô có khá nhiều yếu tố hỗ trợ tăng trong thời gian tới

Nguồn cung khô đậu tương khan, giá có thể tiếp tục dao động ở mức cao

Nguồn cung khô đậu tương nhập khẩu tháng 12 có thể sẽ vẫn khan

Nhập khẩu khô đậu tương tháng 12 có thể khá nhiều để bù đắp lượng hàng thiếu hụt tại miền Bắc