0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Điều

Thị trường điều (tuần từ 01/04-05/04/2019) - Giá điều thô nội địa lẫn nhập khẩu đều giảm mạnh, nhu cầu mua từ các nhà máy yếu do giá xuất khẩu giảm

Thị trường điều (tuần từ 25/3- 29/3/2019) - Giá hạt điều tươi Campuchia giao dịch tại cửa khẩu Chàng Riệc giảm mạnh do điều bị rớt thu hồi

Thị trường điều (tuần từ 18/3-22/3/2019) - Giá điều tươi tại Gia Lai và Bình Phước giảm mạnh do chất lượng điều cuối vụ kém hơn

Thị trường điều (tuần từ 18/3- 22/3/2019) - Giá hạt điều tươi tại khu vực Gia Lai, Bình Phước giảm mạnh do chất lượng điều cuối vụ kém hơn