0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Điều

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 14/12/2018

Giá hạt điều khô tại Bình Phước ngày 17/12/2018

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 13/12/2018

Giá hạt điều khô tại Bình Phước ngày 14/12/2018

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 12/12/2018

Giá hạt điều khô tại Bình Phước ngày 13/12/2018

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 11/12/2018

Giá hạt điều khô tại Bình Phước ngày 12/12/2018

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 10/12/2018

Giá hạt điều khô tại Bình Phước ngày 11/12/2018

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 07/12/2018

Giá hạt điều khô tại Bình Phước ngày 10/12/2018

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 6/12/2018

Giá hạt điều khô tại Bình Phước ngày 07/12/2018

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 05/12/2018

Giá hạt điều khô tại Bình Phước ngày 06/12/2018

Giá hạt điều khô tại Bình Phước ngày 04/12/2018 - Giá quay đầu giảm từ 2000-2500 đồng/kg do nhu cầu mua của nhà máy chững lại

Giá hạt điều khô ngày 03/12/2018

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 29/11/2018

Giá hạt điều khô tại Bình Phước ngày 30/11/2018