0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Điều

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 19/4/2019

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 18/4/2019

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 18/4/2019

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 17/4/2019

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 16/4/2019

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 16/4/2019

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 15/4/2019

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 15/4/2019

AgroMonitor & Viettraders thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2019

Thị trường điều (tuần từ 8/4-12/4/2019) - Giá điều thô khó tăng dù nhu cầu mua từ nhà máy tốt hơn do giá điều nhân vẫn giảm mạnh

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 12/4/2019

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 11/4/2019

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 11/4/2019

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 10/4/2019

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 10/4/2019

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 9/4/2019

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 9/4/2019

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 8/4/2019

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 8/4/2019

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 5/4/2019