0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Chăn nuôi

Thị trường chăn nuôi tuần 12/4/2019-18/4/2019

Tồn kho heo tăng, đặc biệt là heo biểu to khiến giá heo hơi miền Bắc liên tiếp điều chỉnh giảm trong tuần qua

Thị trường chăn nuôi tuần 5/4/2019-11/4/2019: Nguồn cung heo dân suy giảm trong khi tiêu thụ nhích tăng đẩy giá heo tại miền Nam và miền Tây tiếp đà tăng trong tuần qua

Thị trường chăn nuôi tuần 29/3/2019-4/4/2019: Nguồn cung gà giảm trong khi nhu cầu tiêu thụ tốt đẩy giá gà trắng miền Bắc điều chỉnh tăng trở lại trong tuần qua

Thị trường chăn nuôi tuần 22/3/2019-28/3/2019: Tuần qua, dịch tả châu Phi vẫn bùng phát thêm ở miền Bắc, tổng số tỉnh, thành phố bùng phát dịch lên con số 23