0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Thịt

Thị trường thịt và thực phẩm (tuần 08/06-14/06/2018) - Giá heo hơi nội địa có chiều hướng giảm nhẹ trong tuần qua do heo từ các trại dân tiếp tục được đẩy ra thị trường

Thị trường thịt và thực phẩm (1/6-7/6/2018) - Heo từ các trại dân được đẩy bán ra khá mạnh kéo giá giao dịch trên thị trường quay đầu giảm trong nửa cuối tuần qua

Thị trường thịt và thực phẩm (18/5-24/5/2018) - Nguồn cung thiếu hụt so với nhu cầu tiêu thụ đẩy giá gà trắng tại thị trường miền Nam liên tiếp được điều chỉnh tăng

Thị trường thịt và thực phẩm (11/5-18/5/2018) - Tuần qua, giá heo hơi nội địa tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm tại hầu khắp các vùng do nguồn cung thiếu hụt