0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Thịt

Thị trường thịt và thực phẩm (12/1-18/1/2018) - Chịu tác động từ thị trường phía Bắc, giá heo hơi trung bình toàn Trung Quốc liên tiếp được điều chỉnh giảm

Thị trường thịt và thực phẩm (5/1-11/1/2018) - Giá gà trắng tại thị trường miền Bắc tăng nhẹ trở lại vào cuối tuần

Thị trường thịt và thực phẩm (29/12-4/1/2018) - Tuần qua, lượng heo đóng lên biên vẫn đạt thấp do biểu heo nhỏ và phía Trung Quốc thắt chặt kiểm soát hơn

Thị trường thịt và thực phẩm (22/12-28/12/2017) - Tiêu thụ nội địa khá tốt kéo giá heo hơi tại miền Bắc được điều chỉnh tăng nhẹ trong tuần qua

Thị trường thịt và thực phẩm (15/12-21/12/2017) - Giá gà trắng tại miền Bắc giữ ổn định trong suốt tuần qua sau khi có điều chỉnh tăng nhẹ vào hồi đầu tuần vừa qua