0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Chăn nuôi

Thị trường chăn nuôi tuần 11/2/2019-14/2/2019: Nguồn cung heo ra thị trường khan khiến giá heo hơi tại miền Tây và miền Nam có điều chỉnh tích cực trong tuần qua

Thị trường chăn nuôi tuần 18/1/2019-24/1/2019: Nguồn cung gà khan hiếm đẩy giá gà trắng tại thị trường miền Nam bật tăng khá trong nửa cuối tuần qua

Thị trường chăn nuôi tuần 11/1/2019-17/1/2019: Tại thị trường nội địa, nguồn cung khan đẩy giá heo hơi ở khắp các vùng có xu hướng nhích tăng trong tuần qua với cả heo công ty lẫn heo dân

Thị trường chăn nuôi tuần 4/1/2019-10/1/2019: Nguồn cung khan hiếm ở cả trại dân lẫn công ty, đẩy giá gà trắng tại miền Bắc có điều chỉnh tăng tốt trong tuần qua