0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Chăn nuôi

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 15/4-19/4

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 8/4-12/4

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 1/4-5/4

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 25/3-29/3

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 18/3-22/3

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)