Chăn nuôi

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Chăn nuôi

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 6/8-10/8

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 30/7-3/8

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 23/7-27/7

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 16/7-20/7

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 9/7-13/7

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)