0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Thịt

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 04/06-08/06

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 28/5-1/6

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 21/5-25/5

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 14/5-18/5

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 7/5-11/5

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)