0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Chăn nuôi

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 3/12-7/12

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 26/11-30/11

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 19/11-23/11

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 12/11-16/11

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 5/11-9/11

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 29/10-2/11

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)