0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Thịt

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 9/4-13/4

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 02/4-06/4

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 26/03-30/03

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 19/03-23/03

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 12/03-16/03

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)